Chích Chòe Than – Oriental Magpie-Robin Ninh Bình 4/2017

Chích Chòe Than

The male oriental magpie-robin (Chích chòe than – Copsychus saularis) is a small paserine bird. They are distinctive black and white birds with a long tail that is held upright as they forage on the ground or perch conspicuously. They are common birds in sub-urban gardens as well as forests and particularly well known for their songs. The oriental magpie-robin is the national bird of Bangladesh. In Vietnam, they continue to be trapped for the caged-bird trade.

Chích chòe than là một loài chim dạng sẻ nhỏ. Nó có bộ lông đặc biệt màu đen và trắng với một cái đuôi dài được giữ thẳng đứng khi kiếm thức ăn trên mặt đất. Chúng phổ biến trong các vườn đô thị cũng như rừng, đặc biệt nổi tiếng với những giọng hót hay. Chích chòe than là chim đại diện quốc gia của Bangladesh. Tại Việt Nam, chích chèo than vẫn đang tiếp tục bị đánh bẫy để bán thành chim nuôi.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s