Gõ kiến Vàng nhỏ – Common Frameback

P5DA3699_L2048

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Thác Mai, 8/2018

P5DA3732_L2048

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Mô tả:

Gõ kiến vàng nhỏ là chim có kích thước trung bình trong họ gõ kiến (khoảng 28 cm). Chim có lưng màu vàng, sọc đen nhỏ dài dưới miệng và sọc đen ngang mắt nối với sọc đen ở gáy. Chim trống có mào đỏ còn chim mái có mào đen.

Description:

Common flameback is a medium-sized bird (about 28 cm) under the  family Picidae. It has golden-back, small and long solid black stripes in moustache and black eyestripes joined to black nape stripe. Male has red, female black crown.

Clips:

Thông tin thú vị:

Chim chỉ có 3 ngón chân trong khi phần lớn các loài chim khác có bốn ngón.

Interesting facts:

Common flameback has only three toes whereas most of other species have four toes

IMG_5997_ES_1440-2

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Sơn Trà, 5/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s