Gõ kiến Vàng nhỏ – Common flameback

P5DA9969_L640

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Gõ kiến vàng nhỏ là chim có kích thước trung bình trong họ gõ kiến (khoảng 30cm). Chim có lưng màu vàng với các sọc đen từ mép xuống. Cả chim trống và chim mái đều có sọc ngang mắt nối với sọc đen ở gáy. Chim trống có mào đỏ còn chim mái có mào đen. Chim chỉ có 3 ngón chân.

Common flameback is a medium-sized bird (about 30cm) under the  family Picidae. It has golden-back with long and solid black stripes in moustache. Both sexes have black eyestripes joined to black nape stripe. Male has red, female black crown. It has only three toes.

P5DA9963_L640

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

IMG_5997_ES_1440-2

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Sơn Trà, 5/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s