Sáo đá mỏ vàng – Great Myna, Xuân Thủy, Summer 2017

IMG_6426_ES_1440

Chim sáo đá trưởng thành có kích thước khoảng 25 cm, trọng lượng từ 95-103 g, phần trên hoàn toàn xám đen, phần dưới mầu xám đậm, mở vàng chân vàng, lông cuối đuôi và cánh có màu trắng.

Chim s

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s