Chim Cuốc ngực nâu – Ruddy-breasted crake

IMG_9149_ES_1440

The ruddy-breasted crake (Porzana fusca), or ruddy crake, is a waterbird in the rail and crake family Rallidae. It is about 22–23 cm long with long toes and a short tail. Coloring includes a pale brown back and chestnut head and underparts, with white barring on the flanks and undertail,  eyes are red. This crake nests in a dry location on the ground in marsh vegetation, laying 6-9 eggs. The sexes are similar, but juveniles are dark brown with some white spotting

Cuốc ngực nâu (tên khoa học: Porzana fusca)  hay còn đươc goi là rẽ hồng, ti nỉ, là loài chim thuộc họ Gà nước. Chim có thân dài 22–23 cm với ngón chân dài và đuôi ngắn. Lưng mầu nâu nhạt, đầu mầu hạt dẻ và phần thân dưới vằn đen trắng đến đuôi, mắt đỏ. Tổ chim thường được làm nơi khô ráo trên măt đất, mỗi lần đẻ từ 6-9 trứng. Chim đực và chim mái giống nhau, nhưng với chim non mới trưởng thành thì có mầu nâu đậm và có một số đốm trắng.

IMG_9167_ES_1440

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s