Chim khách đuôi cờ – Ratchet-tailed treepie

5D4A0607_L640

Chim khách đuôi cờ – Ratchet-tailed treepie, Đèo Hải Vân, 8/2017

Trán chim khách đuôi cờ có màu đen tuyền mượt và bóng, phần màu đen còn lại tối màu hơn, phần cánh có pha thêm màu xanh nên tạo thành màu xanh đen trông rất đẹp, nhất là khi ngoài ánh nắng. Đuôi của chim dài và mở rộng ở cuối của đuôi cũng có màu xanh đen giống như màu cánh. Mống mắt của loài này màu xanh lam ngọc (turquoise-blue). Chim có mỏ, chân và bàn chân màu đen

It has a velvety-black forehead of short, plush black feathers with the rest of the bird being an oily green colour, though appearing black in dim light. The tail feathers which in this species are long and broaden at the tail’s end are black also with a greenish tinge, as are the wings. The iris of the bird is a turquoise-blue darkening. The bill, legs and feet are black.

A7E08552_L640

Chim khách đuôi cờ – Ratchet-tailed treepie, Đèo Hải Vân 8/2017

5D4A0556_L640

T8A_3102_L640

Chim khách đuôi cờ – Ratchet-tailed treepie, Nam Cát Tiên, 10/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s