Chim Trảu đuôi xanh – Blue-tailed bee-eater

A7F00474_L640

Chim trảu đuôi xanh (hay còn gọi là chim ăn ong) thuộc bộ Sẻ trong Họ Trảu (Meropidae) có chiều dài khoảng 30cm kể cả lông đuôi. Bộ lông màu xanh, hai cánh có màu xanh đậm, đầu cánh nhọn, phần lưng trên có màu vàng. Khi bay thấy rõ đuôi màu xanh với các lông đuôi giữa dài; họng vàng; ngực nâu; mỏ dài cong xuống. Nguồn thức án chính cảu chim trảu là côn trùng bay. Chúng đào hang làm tổ từ tháng 2-5 ở các bờ đất cát.

Blue-tailed bee-eater  is a near Passerine bird in the bee-eater  Meropidae Family with its length is about 25 cm. It is predominately green; upper-part is yellow. Its face has a narrow blue patch with a black eye stripe, and a yellow and brown throat; Their tail is clearly blue when flying with two elongated central tail feathers. It has a long and black beak, yellow neck and brown chest.

IMG_7699_ES_1440

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s