Kim oanh tai bạc – Silver-eared mesia

5D4A0859_L640

Chim ngũ sắc/ Kim oanh tai bạc – Silver-eared mesia, Bạch Mã 9/2017

Chim ngũ sắc (hay kim oanh tai bạc) là loài chim nhỏ (kích thước khoảng 18 cm) với phần thân trên màu xanh xám và phần dưới xanh vàng, lông trên đầu màu đen với mảng tai trắng xám và vệt đỏ trên cánh

Silver-eared mesia is  small bird (size of about 18 cm) with grey-green upperparts and yellow-green underparts, black head with whitish-grey ear patches and red wing patches

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s