Bách Thanh Hổ – Tiger Shrike , Nam Cát Tiên và Hà Nội, 10/2017

T7A01873_L640

Bách Thanh Hổ (con non) – Tiger Shrike (junveline), Hà Nội, 9/2018T7A01844_L640T7A01823_L640

Bách Thanh Hổ (con non) – Tiger Shrike (junveline), Hà Nội, 9/2018

Bách thanh hổ hay bách thanh vằn đươc đặt tên từ đặc điểm vằn đỏ nâu với các sọc đen giống hổ trên phần thân trên. Chim có mỏ lớn màu xanh đen, cuối mỏ màu đen, chân đen xám. Con trống có lông đầu xám với vạch mặt nạ đen trong khi con mái có sọc trắng hẹp trên mắt, mảng lông nhạt giữa mỏ và mắt, lông hông trắng đục với các vệt đen, đầu không có màu xám như chim trống.

The tiger shrike or thick-billed shrike (Lanius tigrinus) derives its name from the tiger-like pattern of its upperparts which are reddish-brown with blackish bars. It has thick, blue-black bill with a black tip and the legs are grey-black. The male has a grey head with a black mask while the female has a narrow white stripe above the eye, pale patch between the bill and eye and buff-white flanks with black barring and lack the grey and black on the head.

P5DA0797_L640

Bách Thanh Hổ (con mái) – Tiger Shrike (female), Nam Cát Tiên, 7/2017

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s