Chèo bẻo xám – Ashy Drongo

T8A_3203_L640

Chèo bẻo xám – Ashy Drongo, Nam Cát Tiên, 09/2017

Chèo bẻo xám tương tự như các loài chèo bẻo khác (như là chèo bẻo đen) như bộ lông màu nâu tối, phần thân trên tối màu hơn phần thân dưới và có đuôi dài chẻ sâu. Chim có mỏ và chân đen, mắt đỏ.

The ashy drongo is similar to other drongo (such as black drongo) but the plume is mainly dark grey, the upper-part is darker than the lower-part and the tail is long and deeply forked. It has black bill and legs, red eyes.

T8A_3205_L640

Chèo bẻo xám – Ashy Drongo, Nam Cát Tiên, 09/2017

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s