Bạc má xám tro – Cinereous Tit

T8B_6392_L640T8B_6377_L640

Bạc má xám tro – Cinereous Tit, Hà Nội, 10/2017

Bạc má xám tro (phân bố nam Á) hiện được phân biệt với Bạc má Nhật bản (đông Á) như là hai loài tách biệt từ loài Bạc má trước đây. Chim có lưng nâu, đầu đen không có mào, má trắng, phần thân dưới và dải trắng trên cánh. Đuôi và một phần giữa dưới đuôi màu đen, phần ngoài màu trắng. Chim mái có vệt đen giữa thân dưới nhỏ hơn so với chim trống.

Cinereous tit (south Asia) has now been separated from Japanese tit (east Asia) as two distinct species from great tit. It has grey back, a black hood without crest, white cheek patch, white undersides, and a white wing-bar. The tail and the under-tail coverts towards the centre are black but white on the sides. The female has a narrower black ventral line than the male.

P5DA1314_L640

P5DA1309_L640

T8A_6588_L640

Bạc má xám tro – Cinereous Tit, Hà Nội, 10/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s