Chìa vôi trắng – White Wagtail

P5DA0085_L640

Chìa vôi trắng – Amur Wagtail, Hồ Tây, Hà Nội, 11/2017.

Chìa vôi Amur là một trong chín phân loài đã được xác định của loài Chìa vôi trắng. Phần thân trên đen của chim (bao gồm cả đỉnh đầu, gáy, lưng, phần trên của đuôi, và mông) rất nổi bật với phần trắng trên cằm, cổ họng, mặt và phần thân dưới. Chim có cảng chân, bàn chân và mỏ màu xám đen với điểm đen nhất là đầu mỏ.

Amur Wagtail (Motacilla alba leucopsis) is one among nice identified White Wagtail. It’s black upper parts (including crown, nape, back, uppertail -coverts, rump),  beautifully contrast with white chin, throat , face and underpart. It has dark grey leg, feet and bill with darkest at the tip.

P5DA0280_L640

P5DA0104_L640P5DA0313_L640

T8A_7983_L640

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s