Choắt nhỏ – Common Sandpiper

T8A_8204_L640-2

Choắt nhỏ (con mái)- Common sandpiper (female), Hồ Tây, Hà Nội, 11/2017

P5DA4440_L640

Choắt nhỏ (con trống) – Common Sandpiper (male) – Xuân Thủy, 12/2017

Choắt nhỏ là một loài chim nước nhỏ (khoảng 20 cm) trong họ dẽ có vòng mắt trắng, phần thân trên màu nâu xám, phần thân dưới trắng nổi bật (từ ngực đến cuối đuôi), chân và bàn chân ngắn màu vàng đậm, và mỏ nhỏ dài (nhạt màu ở phần gốc mỏ và tối màu ở cuối mỏ). Khi đậu, chim nhìn rất giống choắt bụng trắng trừ các vằn gọn sóng trên cánh.

Common sandpiper is small wader bird (average of 20 cm long) in the sandpiper family who has white eye-ring, greyish-brown upperparts, distinctive white underparts (from chest to vent), short dark-yellowish legs and feet, and a small and long bill with a pale base and dark tip. When it parks it looks similar to green sandpiper except it’s conspicuous barring wings.

T8A_8157_L640-2T8A_8196_L640-2T8A_8179_L640-2

Choắt nhỏ – Common Sandpiper –  Hồ Tây, Hà Nội, 11/2017

P5DA4495_L640

Choắt nhỏ (con trống) – Common Sandpiper (male) – Xuân Thủy, 12/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s