Diều hâu – Black kite

P5DA6891_L2048

Diều hâu – Black kite, Cát Bà, 11/2017

Mô tả:

Diều hâu đen có lông chủ đạo tối màu, mỏ đen. Lông đầu và cổ nhạt màu hơn nhưng có mảng đen sau mắt. Thân trên có lông màu nâu và thân dưới màu nâu nhạt. Chim có đuôi hơi chẻ với lông dưới đuôi trắng. Chim trống và chim mái tương đối giống nhau.

Description:

Black kite generally has dark plumage, black bill. It’s head and neck are paler with the darker patches behind their eyes.The upper plumage is brown and the lower parts of the body are pale brown. It has lightly forked tailed with white undertail. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA8469_L2048

Diều hâu – Black kite, Cát Bà, 11/2017

P5DA8605_L2048

Diều hâu – Black kite, Cát Bà, 11/2017

 

 

4 thoughts on “Diều hâu – Black kite

  1. Ý tưởng, viết về chim mỗi ngày một con chim hay một loại chim như thế này, với tôi rất tốt. Tôi có thể học thêm tên của các loại chim ở Việt Nam. Cám ơn Vietnam Wildlife.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s