Chim di đá – Scaly-breasted Munia

P5DA9615_L640

Chim di đá – Scaly-breasted Munia, Sơn Trà, 1/2018

Chim di đá có phần thân trên màu nâu, mỏ rộng và tối màu, phần thân dưới nổi bật với vảy xếp màu da (từ ngực đến sườn) và đuôi màu nâu.

Scaly-breasted munia has brown upper-part, a dark conical bill, distinctive scale-like feather markings on underpart (from breast to flanks) and a brown tail.

P5DA9741_L640

P5DA9727_L640

P5DA9720_L640

P5DA9749_L640

Chim di đá – Scaly-breasted Munia, Hà Nội, 11/2017

P5DA9545_L640

Chim di đá – Scaly-breasted Munia, Sơn Trà, 1/2018

P5DA9564_L640

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s