Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis

P5DA3240_L2048

Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis, 5/2020, Di Linh

Mô tả:

Khướu mào bụng trắng là chim nhỏ (khoảng 12 cm) trong họ khướu mào. Chim có mào ngắn xanh lá cây, mỏ và chân màu hồng, thân trên màu xanh pha vàng và thân dưới màu xám nhạt với cổ họng trắng hơn và dưới đuôi màu vàng nhạt. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

White-bellied Erpornis is a small bird (12 cm) in the Vireonidae family. It has short greenish crest, pink bill and legs, greenish yellow upper-parts and pale greyish underside with whiter throat and bright yellow vent. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA5008_L2048

Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis, 4/2018, Cúc Phương

One thought on “Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s