Thầy chùa bụng nâu – Lineated Barbet

P5DA0673_L2048

Thầy chùa bụng nâu – Lineated Barbet, Nam Cát Tiên, 9/2017

Mô tả:

Thầy chùa bụng nâu là chim có kích thước lớn trong nhóm cu rốc (khoảng 28 cm). Chim có mỏ to khỏe (tương tư như các loài cu rốc khác), vành trong xung quanh mắt màu vàng, thân trên màu xanh lá, đầu và ngực có nhiều sọc. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Lineated barbet is large bird in barbet group (about 28 cm). It has a strong and big beak (as other barbets), yellow eye ring, green upper parts and heavy streak in its head and breast. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA0680_L2048

2 thoughts on “Thầy chùa bụng nâu – Lineated Barbet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s