Chim sâu mỏ lớn – Thick-billed flowerpecker

P5DA4002_L2048

Chim sâu mỏ lớn – Thick-billed flowerpecker, Thác Mai, 8/2018

Mô tả:

Chim sâu mỏ lớn là một loài có kích thước trung bình trong nhóm chim sâu (khoảng 10 cm). Chim có thân trên màu nâu xám, vàng ô liu dần trên cánh và trên đuôi, và xám nhạt với sọc màu đen nhạt, đuôi ngắn. Mỏ chim khỏe, màu tối. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Thick-billed flowerpecker is medium size bird in the flowerpecker group (about 10 cm). It has dark grey brown upperparts, more olive wing and rump and dull greyish with light buffy streaking underparts, fairly short tail. It’s beak is dark and strong. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA3583_L2048

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s