Khướu mỏ dài – Short-tailed scimitar babbler

P5DA6404_L2048

Khướu mỏ dài – Short-tailed scimitar babbler, Đà Lạt, 12/2018

Mô tả:

Khướu mỏ dài có kính thước trung binhf so với loài khác trong nhóm khướu (khoảng 20 cm). Đây là loài đang ở gần mức đe dọa chủ yếu tìm thấy ở Việt Nam. Chim nổi bật với mỏ dài, hơi cong xuống và đuôi tương đối ngắn. Bộ lông chim chủ yếu màu nâu với cổ họng trắng và một sọc trắng dưới bụng.

Description:

Short-tailed scimitar babbler is medium-sized species in babbler group (20 cm). It is near threatened species mainly found in Vietnam. It has distinctive long, partly decurved bill and fairly short tail. It’s plumage is mostly plain brown with a white throat and a white streak underpart.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s