Đuôi cụt đầu hung – Rusty naped pitta

P5DA2198_L2048

Đuôi cụt đầu hung (con mái) – Rusty naped pitta (female), Đà Lạt 12/2018

Mô tả:

Đuôi cụt đầu hung là loài có kích thước tương tự như các loài đuôi cụt khác (khoảng 22 cm). Như tên của chim, chim có gáy và thân dưới màu hung, lưng,  cánh và đuôi màu xanh sáng. Lông con mái nhạt màu hơn con trống.

Description:

Rusty naped pitta is medium sized species in pitta group (about 22 cm). As it’s name, it has a rusty nape and underparts and bright blue on back, wing and rump. Female plumage is duller.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

P5DA2237_L2048

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s