Bạc má đuôi dài – Black throated tit

P5DA0674_L640

Bạc má đuôi dài – Black throated tit, Tu mơ rông, 10/2019

Mô tả:

Bạc má đuôi dài là loài có kích thước nhỏ – trung bình trong nhóm bạc má (khoảng 10 cm). Chim có mặt rất đặc trưng với má tráng, cổ họng đen và dải đen dài giữa phần dưới mặt, thân trên màu xám và thân dưới màu trằng, đuôi dài.

Description:

Black-throated tit is medium-small sized species in tit group (about 10 cm). It has distinctive face with white bib and neck-side with large isolated black central patch , grey upperparts, whitish underpart and long tail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s