Bạc má mào – Yellow cheeked tit

P5DA3801_L2048

Bạc má mào (con trống) – Yellow cheeked tit (male), Fanxipan, 10/2019

P5DA3786_L2048

Bạc má mào (con mái) – Yellow cheeked tit (female), Fanxipan, 10/2019

Mô tả:

Bạc má mào là loài có kích thước lớn trong nhóm bạc má (khoảng 15 cm). Chim trống có mào dựng màu đen, má và trán màu vàng với sọc mắt đen nhỏ, mảng đen lớn từ cổ đến bụng, sườn màu trắng đục và thân trên mùa vàng olive với sọc trắng lớn trên cánh. Con mái có thân dưới màu olive pha vàng không có mảng đen dọc xuống bụng.

Description:

Yellow cheeked tit is large sized species in tit group (about 15 cm). Male has erected black crest, yellow cheeks and forehead with small black eyestripe, large black patch from throat to belly, whitish frank and yellowish-olive upperpart with broad whitish wing-bars. Female has olive-yellow underparts without black ventral stripe.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s