Hoét ngực đen – Black breasted thrush

P5DA6694_L2048

Hoét ngực đen (con mái) – Black-breasted thrush (female), Tam Đảo, 12/2019

P5DA7256_L2048

Hoét ngực đen (con trống non) – Black-breasted thrush (male in first winter), Tam Đảo, 12/2019

Mô tả:

Hoét ngực đen là loài có kích thước trung bình trong nhóm hoét (khoảng 22 cm). Con trống nổi bật với đầu và ngực trên đen, thân trên màu xám đậm, ngực dưới và sườn màu vàng cam. Con mái có đầu và ngực trên màu nâu, thân trên nhạt màu hơn và nhiều chấm đen nổi bật trên cổ và ngực.

Description:

Black breasted thrush is medium sized species in thrush group (about 22 cm). Male has distinctively black head and upper breast, dark greyish upperparts and orange-rufous lower breast and franks. Female has plain brown head and upperbreast, paler upperparts and prominent blackish spots on throat and breast.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s