Vành khuyên Nhật bản – Japanese White eye, Hà Nội, October 2017

T8A_4476_L640

Vành khuyên Nhật bản được đặt tên từ vòng trắng nổi bật xung quanh mắt. Lưng chim có màu xanh olive và phần dưới màu xanh nhạt. Chân và mỏ có màu nâu đen, Đầu màu xanh và cổ màu vàng, cánh màu nâu đậm nhưng phần ngoài màu xanh.

The Japanese white-eye derives it’s name from the distinctive white eye-ring. It is olive green on its back, and is pale green on its underside. Its feet, legs, and bill range from black to brown. It has a green forehead and a yellow throat. Its wings are dark brown, but outlined in green.

Continue reading

Đớp ruồi nâu – Asian brown flycatcher, Sơn Trà September 2017

P5DA0230_L640

Đớp ruồi nâu là loài chim nhỏ trong họ đớp ruồi. Nó là chim di cư đến vùng nhiệt đới Châu Á trong mùa đông. Chim trưởng thành có phần thân trên màu nâu xám, góc mỏ dưới vàng nhạt, phần dưới màu trắng với phần sườn pha nâu.

The Asian brown flycatcher (Muscicapa dauurica) is a small bird in the flycatcher family. It is migratory to tropical southern Asia during winter. The adult has grey-brown upperparts, yellowish under the lower bill and whitish underparts with brown-tinged flanks

Continue reading

Bách Thanh Hổ (con mái)- Tiger Shrike (female), Nam Cát Tiên Oct 2017

P5DA0797_L640

Bách thanh hổ hay bách thanh vằn đươc đặt tên từ đặc điểm vằn đỏ nâu với các sọc đen giống hổ trên phần thân trên. Chim có mỏ lớn màu xanh đen, cuối mỏ màu đen, chân đen xám. Con trống có lông đầu xám với vạch mặt nạ đen trong khi con mái có sọc trắng hẹp trên mắt, mảng lông nhạt giữa mỏ và mắt, lông hông trắng đục với các vệt đen, đầu không có màu xám như chim trống.

The tiger shrike or thick-billed shrike (Lanius tigrinus) derives its name from the tiger-like pattern of its upperparts which are reddish-brown with blackish bars. It has thick, blue-black bill with a black tip and the legs are grey-black. The male has a grey head with a black mask while the female has a narrow white stripe above the eye, pale patch between the bill and eye and buff-white flanks with black barring and lack the grey and black on the head.

Continue reading

Hoẵng Nam bộ (Mễn) con cái, Southern Red Muntjac female, Nam Cát Tiên Oct 2017

P5DA0755_L640

Hoãng nam bộ (mễn) với kính thước từ 45 -70 cm là môt loài hươu nhỏ nhất trên thế giới. Cơ thể hoãng nam bộ phủ màu đỏ nâu phần dưới đuôi màu trắng.  Con đực có sừng thẳng, nanh dài và dễ nhìn. Con cái không có sừng (nhưng có lông giống như sừng ở trên đỉnh đầu) và nanh của nó nhỏ và gần như nằm trọng trong môi dưới. Hoãng nam bộ còn được gọi là “hươu sủa” do âm thanh báo động nó kêu như là tiếng sủa của con chó nhỏ, khi nó thấy kẻ săn mồi hoặc mối nguy hiểm khác ở gần.

Southern Red Muntjac (Muntiacus muntjac) with sizes ranging between 45 to 70 cm, is one of the smallest species of deer on earth. It’s body is rusty color, the underside of tail measures  is white. Male has small and straight antlers, long and clearly visible canines. Female doesn’t have antlers (instead, they have a patch of fur on top of the bony knobs on their head) and their canines are small and mostly covered by their upper lip. Southern Red Munjtac is also called ‘barking deer’ due to the alarm call they make when a predator or other threat is nearby – the call sounds like the piercing bark of a small dog.

Continue reading

Mỏ rộng đen đỏ – Black-and-red broadbill, Cát tiên Oct 2017

P5DA0707_L640

Mỏ rộng đen đỏ có chiều dài khoảng 22 cm. Chúng có mỏ đặc biệt rộng và có mầu đặc trưng so với các loài khác trong họ mỏ rộng. Đuôi và phần lưng trên của nó màu đen, phần dưới đuôi đỏ đậm và có sọc trắng đậm trên cánh màu đen. Phần thân dưới và phần cổ màu đỏ sáng, chân tối màu. Con đực và con cái giống nhau.

Black-and-red broad-bill Cymbirhynchus macrorhynchos is about 22 cm long. It has distinctively colored and exceptionally large bill among its family members. It has glossy black upper-parts and tail, a crimson rump and a bold but narrow white stripe on its black wings. The underparts and throat are brilliant crimson, legs are dark. Sexes are alike.

Continue reading

Voọc chà vá chân đen (con đực non)- Black-shanked douc (young male), Cát tiên Oct 2017

T8A_3397_S640

Voọc chà vá chân đen là một trong nhóm ba loài voọc chà vá (chân nâu, chân xám và chân đen) có bộ mặt màu xanh xám đặc trương với hai vòng mắt mầu vàng. Lông cơ thể của loài này màu xám, cánh tay từ xám đến đen, bàn tay và chân màu đen với vết lông trắng ở mông. Tương tư như các loài chà vá khác, chúng có đuôi màu trắng dài. Các con đực trưởng thành thường tách đàn để tạo một đàn mới.

Black-shanked douc is unique among the three doucs (red, grey and black shanked doucs) in having a largely greyish-blue face with large yellow eye rings. Its body hair is grey, the arms are grey to black and hands, feet and legs are black . Similar to other doucs, it has long white tail. Young males unaffiliated with a family group often make their own troops. They are listed as endanger species (http://www.iucnredlist.org)

Continue reading

Chim ngũ sắc/ Kim oanh tai bạc (chim mái) – Silver-eared mesia (female), Bạch Mã 9/2017

5D4A0859_L640

Chim ngũ sắc (hay kim oanh tai bạc) là loài chim nhỏ (kích thước khoảng 18 cm) với phền thân trên mầu xanh xám và phần dưới xanh vàng, lông trên đầu màu đen với mảng tai trắng xám và vệt đỏ trên cánh

Silver-eared mesia is  small bird (size of about 18 cm) with grey-green upperparts and yellow-green underparts, black head with whitish-grey ear patches and red wing patches