Bồng chanh – Common kingfisher

Bồng chanh – Common kingfisher, Cúc Phương, 3/2022

Mô tả:

Bồng chanh có kích thước tương đối nhỏ nhất so với các loài khác cùng nhóm bói cá (khoảng 17 cm) với đuôi ngắn, đầu to. Phần thân trên màu xanh da trời, phần thân dưới màu nâu và mỏ dài. Bồng chanh tương tự với bống chanh tai xanh và bồng chanh rừng ngoại trừ tai của chúng màu nâu.

Description:

Common kingfisher is small bird in kingfisher group (about 17 cm) with the typical short-tailed, large-headed kingfisher profile. It has blue upper-parts, brown underparts and a long bill. It is similar to blue-eared kingfisher and Blyth’s kingfisher except the brown ears.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading