Bạc má đuôi dài đầu xám – Grey crowned tit

P5DA0674_L2048

Bạc má đuôi dài đầu xám- Grey crowned tit, Tu mơ rông, 10/2019

Mô tả:

Bạc má đuôi dài đầu xám là loài có kích thước trung bình trong nhóm bạc má (khoảng 10cm). Chim rất đặc trưng với đầu xám, dải trắng dài dưới má tới vai, cổ họng và má đen, ngực trên và thân trên màu xám, thân dưới màu trắng đục và đuôi dài. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Grey-crowned tit is medium sized species in tit group (about 10 cm). It has distinctive face with grey crown, white bib and neck-side with large isolated black central patch, grey upper-breast and upperparts, white undeparts and long tail. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Bạc má đuôi dài đầu xám mới gần đây được tách ra từ bạc má đuôi dài do không có mảng lông màu nâu hạt dẻ ở đỉnh đầu và sườn.

Interesting facts:

it has been recently splitted from black-throated tit since it misses the rufous-chestnut feather in it’s crown and frank.

Bạc má đuôi dài – Black throated tit

20191021_Fansipan_T9G00118_L2048

Bạc má đuôi dài – Black throated tit, Fanxipan, 10/2019

Mô tả:

Bạc má đuôi dài là loài có kích thước nhỏ – trung bình trong nhóm bạc má (khoảng 10 cm). Chim rất đặc trưng với dải trắng dài dưới má tới vai, cổ họng và má đen, phần từ ngực xuống đến sườn màu nâu hạt dẻ, thân trên màu xám và thân dưới màu trắng, đuôi dài.

Description:

Black-throated tit is medium-small sized species in tit group (about 10 cm). It has distinctive face with white bib and neck-side with large isolated black central patch, rufous-chestnut crown and breast-band extending along flank, grey upperparts, whitish underpart and long tail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading