Bông lau họng vạch – Stripe-throated bulbul

P5DA9963_L640

Bông lau họng vạch – Stripe-throated bulbul, Sơn Trà, 1/2018

Bông lau họng vạch là loài chim hót kích thước trung bình (khoảng 20 cm) trong họ chào mào. Chim có sọc vàng rất nổi bật trên đỉnh đầu, quanh tai, cổ và ngực trên. Chim có thân dưới màu xám với các sọc trắng nhỏ. Chim thường kết đôi vào mùa hè, làm tổ như một cái cốc nhỏ trong bụi thấp (khoảng 1 mét so với mặt đất).

Stripe-throated bulbul is medium-sized song bird (about 20cm) under the bullbul family.  It has distinctively yellow streaks on forecrown, ear-coverts, throat and upper breast and greyish with narrow whitish streaks underparts. It breeds during summer and makes a small neat cup, in low bush (about 1 meter from ground).

Continue reading

Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul

P5DA8029_L640

Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul, Nam Cát Tiên, 4/2018

Chào mào vàng mào đen là loài chim có kích thước trung trong họ chào mào. Chim có đầu màu đen có mào dựng và có vòng trắng xung quanh mắt. Lông phần còn lại của cơ thể màu vàng với các tông màu khác nhau.

The black-crested bulbul (Pycnonotus flaviventris) is medium-sized member of the bulbul family. The bird’s head is black with permanently erected recurved crest and white rings around their eyes.  The rest of its body is different shades of yellow.

Continue reading

Chào mào – Red-whiskered Bulbul,

IMG_5764_ES_1440

Chào mào – Red-whiskered Bulbul, Center of Hanoi, 05/2017

Red-whiskered Bulbul (Pycnonotus jocosus) gets its name from it’s red patch which is located below the eye. It has brown upper-parts and whitish underparts with buff flanks and a dark spur running onto the breast at shoulder level. It has a tall pointed black crest, red face patch and thin black moustachial line. The tail is long and brown with white terminal feather tips, but the vent area is red.

Chào mào má mỏ được đặt tên do mảng lông nhỏ màu đỏ dưới mắt. Chim có phần thân trên màu nâu và thân dưới trắng với dải đốm đen chạy trên ngực. Chim có một mào đen cao, dựng thẳng, mặt có một mảng lông đỏ, một dải lông màu đen mỏng dưới má, đuôi dài màu nâu với phần cuối lông đuôi màu trắng, lông sát hậu môn đỏ.

Continue reading