Tag Archives: night heron

Vạc xám – Black-crowned Night Heron

Adults are approximately 64 cm (25 in) long and weigh 800 g (28 oz). Vạc xám trưởng thành dài khoảng 64 cm và nặng đến 800 g. Trước mắt, trán, lông mày và lông seo của chim trưởng thành có màu  trắng. Đỉnh đầu, gáy, mào, … Continue reading

Posted in Ba Vi, Birds, Image, Text | Tagged , , , , , | Leave a comment