Vạc xám – Black-crowned night heron

IMG_9361_ES_1440

Vạc xám (con trưởng thành) – Black-crowned night heron (adult), Ba Vì, 7/2017

Vạc xám trưởng thành rất khách với các loài khác trong họ diệc với mỏ, chân và cổ ngắn. Chim có chiều dài khoảng 60 cm, đỉnh đầu và lưng màu đen và phần còn lại màu trắng hoặc xám, mắt đỏ và chân ngắn màu vàng. Chim có cánh trên màu xám nhạt và dưới cánh màu trắng. Chim trống và chim mái giống nhau.

Black Crowned night heron is different from others in heron family with short bill, legs, and necks. It is  approximately 60 cm long . It has a black crown and back with the remainder of the body white or grey, red eyes, and short yellow legs. It has pale grey wings and white under parts. The sexes are similar in appearance .

Continue reading