Cò nhạn – Asian Openbill Stork, Thung Nham – Ninh Bình, 04/2017

IMG_4479_ES_1440

Cò nhạn (cò ốc) có màu lông xám hoặc trắng với đuôi và cánh đen bóng. Cò nhạn trưởng thành có khe hở giữa phần mỏ cong trên và mỏ dưới cong ngược lại. Mặc dù thường cư trú trong khu vực của nó (chủ yếu tại Ấn độ và Đông Nam Á), nhưng chúng cũng có thể thực hiện những chuyến đi dài do điều kiện thời tiết và nguồn thức ăn. Ảnh trên là một Cò nhạn trưởng thành được quan sát tại Thung Nham, Ninh Bình trong mùa sinh sản.

It is greyish or white with glossy black wings and tail and the adults have a gap between the arched upper mandible and recurved lower mandible. Although resident within their range (from mainly in the Indian subcontinent and Southeast Asia), they make long distance movements in response to weather and food availability. The photo is an adult Asian Openbill was seen in Thung Nham, Ninh Binh during breeding season.

Continue reading