Bird Index

Danh sách chim (Bird Index) sưu tập trong website:

 1. Bách thanh đuôi dài – Long-tailed shrike, (Xuân Thủy)
 2. Bách thanh hổ – Tiger shrike, (Nam Cát Tiên)
 3. Bạc má xám tro – Cinereous tit, (Hà Nội)
 4. Bói cá nhỏ – Pied kingfisher, (Hà Nội)

 5. Bông lau họng vạch, Stripe-throated bulbul, (Sơn Trà)
 6. Bồng chanh (Bói cá) – Common kingfisher, (Hà Nội)
 7. Cao cát bụng trắng – Oriental pied hornbill, (Nam Cát Tiên)
 8. Cà kheo cánh đen – Black-winged stilt, (Xuân Thủy)

 9. Chào mào – Red-whiskered bulbul pycnonotus jocosus, (Hà Nội)
 10. Chào mào  mũ đen – Sooty-headed bulbul, (Ninh Bình)
 11. Chào mào vàng mào đen – Black-crested bulbul, (Cúc Phương)
 12. Chèo bẻo bờm – Hair-crested drongo, (Cát Tiên)
 13. Chèo bẻo đen – Black drongo, (Xuân Thủy)
 14. Chèo bẻo đuôi cờ – Greater racket-tailed drongo, (Sơn Trà)
 15. Chèo bẻo rừng – Bronzed drongo, (Nam Cát Tiên)
 16. Chèo bẻo xám – Ashy drongo, (Nam Cát Tiên
 17. Chìa vôi núi – Grey wagtail, (Sơn Trà)
 18. Chìa vôi trắng – White wagtail (Hà Nội)
 19. Chích bông nâu – Olive-backed tailorbird, (Sơn Trà)
 20. Chích chạch má vàng – Pin-striped tit babbler, (Cúc Phương)
 21. Chích chòe than – Oriental magpie-robin, (Hà Nội)
 22. Chích mào phương đông – Eastern-crowned warbler, (Sơn Trà)
 23. Chích mỏ rộng – Thick billed warbler, 10/2017 (Hà Nội)
 24. Chim nghệ ngực vàng – Common iora, (Nam Cát Tiên)

 25. Chim di đá – Scaly-breasted munia, (Hà Nội)

 26. Choắt đốm đen – Marsh sandpiper, (Hà Nội)

 27. Choắt mỏ thẳng đuôi đen- Black-tailed Godwit, (Xuân Thủy)

 28. Choắt nhỏ – Common Sandpiper, (Hà Nội)
 29. Cò bợ – Chinese pond heron, (Xuân Thủy)
 30. Cò ngành lớn – Great egret, (Xuân Thủy)

 31. Cò ốc – Asian open bill stork, (Thung Nham)
 32. Cò ruồi – Cattle egret, (Vân Long)
 33. Cò thìa mặt đen – Blackfaced spoonbills, (Xuân Thủy)

 34. Cò trắng – Little egret, (Xuân Thủy)
 35. Con xít – Grey headed swamphen, (Vân Long)

 36. Công lục đông dương – Green peafowl (Peacock), (Nam Cát Tiên)
 37. Cu gáy cổ cườm – Spotted dove, (Hà Nội)
 38. Cu rốc trán vàng – Black-browed barbet, (Bạch Mã)
 39. Cu xanh khoang cổ – Orange-breasted green pigeon, (Sơn Trà)
 40. Cú lợn lưng xám phía đông – Eastern barn owl, (Sơn Trà)
 41. Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar, (Nam Cát Tiên)
 42. Cú vọ mặt trắng – Collared owlet, (Hà Nội)
 43. Cuốc ngực trắng – White breasted waterhen, (Xuân Thủy, Vân Long)
 44. Đại bàng mã lai – Black eagle, (Bạch Mã)
 45. Diệc xám – Grey heron, (Xuân Thủy)

 46. Đớp ruồi đầu xám – Grey-headed flycatcher, (Bạch Mã, Hà Nội)
 47. Đớp ruồi xanh Hải Nam – Hainan flycatcher, (Hà Nội)
 48. Đớp ruồi nâu – Asian brown flycatcher, (Sơn Trà)
 49. Đớp ruồi Sibêri – Dark-sided flycatcher, (Sơn Trà)
 50. Đớp ruồi Taiga – Taiga flycatcher, (Sơn Trà, Hà Nội)
 51. Đớp ruồi xanh xám – Pale blue flycatcher, (Hà Nội)
 52. Gà lôi nước – Pheasant-tailed jacana, (Vân Long)
 53. Gà lôi trắng Beli – Lophura nycthemera beli, (Bạch Mã)
 54. Gà nước họng trắng – Slaty-legged crake, (Hà Nội)
 55. Gà nước mày trắng – White-browed crake, (Vân Long)

 56. Gà rừng đỏ tai trắng châu Á – Asian junglefowl with white Ear, (Sơn Trà)
 57. Giẻ cùi mỏ đỏ – Red-billed blue magpie
 58. Gõ kiến vàng nhỏ (chim mái) – Female Common flameback, (Sơn Trà)
 59. Gõ kiến xanh bụng vàng (chim mái) – Laced woodpecker (female), (Nam Cát Tiên)
 60. Hoét đuôi cụt mày trắng (chim mái) – Lesser shortwing (female) (Hà Nội)
 61. Hoét mày trắng – Eyebrowed thrush, (Hà Nội)

 62. Hoét Nhật Bản – Japanese thrush (Hà Nội)

 63. Hoét vàng – Orange-headed Thrush, (Hà Nội)
 64. Hoét Sibêri – Siberian thrush, (Hà Nội)
 65. Hoét xanh mỏ đen – Blue whistling thrush, (Hà Nội)
 66. Hút mật họng tím – Olive-backed sunbird, (Sơn Trà)
 67. Hút mật xác pháo – Crimson sunbird, (Sơn Trà)
 68. Chim khách đuôi cờ – Ratchet-tailed treepie, (Đèo Hải Vân)
 69. Khướu bạc má – Black-throated laughingthrush, (Bạch Mã)
 70. Khướu khoang cổ – Lesser Necklaced Laughingthrush, (Bạch Mã)
 71. Khướu mào khoang cổ – Chestnut-collared yuhina, (Bạch Mã)
 72. Kịch – Eurasia common moorhen, (Xuân Thủy)

 73. Kim oanh tai bạc  – Silver-eared mesia, (Bạch Mã)
 74. Le hôi – Little grebe, (Xuân Thủy, Hà Nội)
 75. Manh Lớn- Richard’s pipit, (Vân Long)
 76. Mỏ rộng đen đỏ – Black-and-red broadbill, (Nam Cát Tiên)
 77. Nhạn bụng trắng- Barn swallow hirundo rustica, (Nam Định)
 78. Oanh cổ trắng – Rufous-tailed robin (Hà Nội)
 79. Phướn lớn – Green-billed malkoha, (Sơn Trà)
 80. Phường chèo đỏ lớn – Scarlet minivet, (Nam Cát Tiên)
 81. Phường chèo xám nhỏ – Indochinese cuckooshrike
 82. Sả đầu nâu – White throated Kingfisher, (Ba Vì, Xuân Thủy)
 83. Sáo đá mỏ vàng – Great myna, (Xuân Thủy)
 84. Sáo nâu – Common myna, (Hà Nội)

 85. Sâu lưng đỏ – Scarlet-backed flowerpecker, (Nam Cát Tiên)
 86. Sẻ – Eurasian tree sparrow, (Hà Nội)
 87. Sẻ bụ đầu đen – Siberian stonechat (Hà Nội)
 88. Sẻ quạt họng trắng – White-throated fantail, (Hà Nội)
 89. Thầy chùa đầu xám – Green eared barbet, (Sơn Trà)
 90. Tu hú châu Á – Asian koel (Hà Nội)
 91. Trảu đuôi xanh – Blue-tailed bee-eater, (Sơn Trà)
 92. Vạc xám – Black-crowned night heron, (Ba Vì)
 93. Vàng anh đầu đen – Black-hooded oriole, (Bạch Mã)
 94. Vàng anh Trung Quốc (chim non) – Black-naped oriole (Juvenile), (Hà Nội)
 95. Vành khuyên Nhật bản – Japanese white eye, (Hà Nội)
 96. Yểng quạ – Oriental dollarbird, (Nam Cát Tiên)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s