Tu hú châu Á – Asian Koel

T8A_9350_L640

Tu hú châu Á (chim mái) – Asian Koel (female), Hà Nội, 11/2017

Asian koel (female) has generally grey plumage with heavily  mottled white, barred dark grey and white long tail while male has glossy bluish-black plumage. Both sexes have thick, large,bill and pale grey legs and feet

Continue reading

Oanh cổ trắng – Rufous-tailed Robin

T8A_9723_L640

Oanh cổ trắng – Rufous-tailed Robin, Hà Nội, 11/2017

Chim oanh cổ trắng có đầu và lưng màu nâu xám, cánh và đuôi màu nâu đỏ, phần thân dưới chuyển dần từ xám đến trắng với nhiều đốm nâu tại cổ họng và ngực. Chim có một sọc ngang cổ và vòng tròn xung quanh mắt màu trắng, mỏ nhỏ màu nâu đen và chân màu nâu hồng sáng. Chim trống và mái tương đối giống nhau.

The rufous-tailed robin has plain greyish brown head and back, reddish brown rump and tail, and grey to white under-part with heavily brown mottled throat and breast. It has whitish strip around its neck, and ring round the eye, small brownish-black bill and the pinkish-grey legs. The sexes generally look alike.

Continue reading

Chích mỏ rộng – Thick billed warbler, 10/2017

T8A_5689_L640

Chích mỏ rộng – Thick billed warbler, Hà Nội, 10/2017

Chích mỏ rộng là loài chích tương đối lớn. Lưng chim màu nâu đậm và phần thân dưới thì màu nâu sáng. Đỉnh đầu có lông dựng tròn, mỏ ngắn và thẳng.

Thick billed warbler is a large warbler. It has an unstreaked brown back and buff underparts. The forehead is rounded, and the bill is short and pointed.

Continue reading

Vành khuyên Nhật bản – Japanese White eye

T8A_4476_L640

Vành khuyên Nhật bản được đặt tên từ vòng trắng nổi bật xung quanh mắt. Lưng chim có màu xanh olive và phần dưới màu xanh nhạt. Chân và mỏ có màu nâu đen, Đầu màu xanh và cổ màu vàng, cánh màu nâu đậm nhưng phần ngoài màu xanh.

The Japanese white-eye derives it’s name from the distinctive white eye-ring. It is olive green on its back, and is pale green on its underside. Its feet, legs, and bill range from black to brown. It has a green forehead and a yellow throat. Its wings are dark brown, but outlined in green.

Continue reading

Chim sâu lưng đỏ – Scarlet-backed flowerpecker

T8A_3112_L640-2

Chim sâu lưng đỏ (chim trống) – Scarlet-backed flowerpecker (male), Nam Cát Tiên 10/2017

Chim sâu lưng đỏ là loài chim trong họ Chim sâu. Chim có kích thước nhỏ với đuôi ngắn, phần thân dưới trắng sữa, mắt và chân đen, mỏ cong nâu sậm. Chim trống có một dải lông đỏ trên lưng kéo dài từ đỉnh đầu đến phần đuôi trên trong khi chim mái có phần trên và dưới đuôi màu đỏ tươi.

The scarlet-backed flowerpecker (Dicaeum cruentatum) is a species in the flowerpecker family Dicaeidae. It is a small bird with a short tail, creamy white underparts, black eyes and legs, and a dark grey arched bill. The male has a bright red streak down its back from its crown to its tail coverts while the female has  scarlet upper tail coverts and rump.

Continue reading