Cu luồng – Grey capped emerald Dove

P5DA9696_L640

Cu luồng (con mái) – Grey capped emerald Dove (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Cu luồng có kích thước trung bình trong họ chim bồ câu (khoảng 25 cm). Chim có lưng và cánh màu xanh lục với đuôi cánh và đuôi màu đen, đỉnh đầu và lông mày trắng, mỏ đỏ và thân dưới đến vai màu nâu đậm. Chim trống và mái giống nhau ngoại trừ mảng trắng trên vai chim trống.

The common emerald dove medium-sized pigeon, (about 25 cm) in length. It has bright emerald green back and wings with blackish flight feathers and tail, white forehead and eyebrow, red beak and dark brown shoulder and underparts. Male and female look similar except  white patch on the edge of the shoulders on male.

Bìm bịp lớn – Greater Coucal

P5DA4858_L640

Bìm bịp lớn – Greater Coucal, 8/2018, Thác Mai

P5DA8709_L640

Bìm bịp lớn – Greater Coucal, 1/2017, Xuân Thủy

Mô tả:

Bìm bịp lớn là loài chim kích thước lớn trong họ cu cu (khoảng 50cm). Chim có đầu, lưng trên và thân dưới màu đen, lưng dưới và cánh màu nâu hạt dẻ. Chim có mắt nổi bật màu đỏ đậm.

Description:

Greater Coucal is a large species of cuckoo (about 50cm). It has black head, upper mantle and underside, chestnut brown back and wings. It has distinctive ruby red eyes.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Tìm vịt – Plaintive cuckoo

T8B_3555_L640

Tìm vịt (con trống) – Plaintive cuckoo (male), Hà Nội, 12/2017

Tìm vịt là loài chim nhỏ trong họ Cu Cu với chiều dài khoảng 22 cm. Chim trống trưởng thành có phần thân trên xám nâu và phần thân dưới màu cam. Chim có đầu, cổ và phần ngực trên mầu xám. Chim cũng có các vạch trắng ở lông đuôi. Chân và cảng chân màu vàng, Mắt chim màu đỏ.

Plaintive cuckoo is a fairly small cuckoo with it’s length of 22 cm . The adult male has grey-brown upperpart and orange underpart. It has grey head, throat and upper breast. It has white tips to the tail feathers. The legs and feet are yellow, the eye is red.

Continue reading

Tu hú châu Á – Asian Koel

T8A_9350_L640

Tu hú châu Á (chim mái) – Asian Koel (female), Hà Nội, 11/2017

Tu hú (con mái) là chim có kích thước tương đối lớn (dài khoảng 40 cm). Chim mái có bộ lông đen hoặc nâu đên với rất nhiều sọc, chấm màu trắng trong khi chim trống có bộ lông xanh đen đậm.

Asian koel (female) is relatively large sized bird (about 40 cm). It has generally blackish to blackish-brown plumage with heavily  mottled white while The male has glossy blue-black plumage. Both sexes has stout greenish bill, red eyes and pale grey legs and feet.

Continue reading

Phướn lớn – Green-billed Malkoha

IMG_4186_ES_1440

Phướn lớn – Green-billed Malkoha, Sơn Trà Peninsula, 4/2017

 

Phướn lớn là chim lớn với tổng chiều dài khoảng 55 cm. Chim có mắt đen và lông mặt đỏ nổi bật với vành trắng nhỏ xung quanh. Chim có thân trên và cánh trên màu xám xanh lục, đuôi rộng và dài có các điểm trắng cuối đuôi, thân dưới và đầu màu xám.

Green-billed Malkoha is large bird with total length of 55 cm. It has black eye and distinctive red facial skin with narrow whitish surround. It has greyish-green upper-part, upper wing,  broadly white tipped long tail, grey head and under-part. Continue reading