Category Archives: Cuc Phuong

Chào mào mũ đen – Sooty-headed Bulbul, Ninh Bình, April 2017

Chào mào mũ đen là chim tương đối nhỏ với phần thân trên màu nâu xám, phần dưới trắng, đầu đen có một đỉnh nhỏ màu đen, có một phần lông đỏ dưới đuôi Sooty-headed Bulbul is pretty small bird … Continue reading

Posted in Birds, Cuc Phuong, Image, Text, Van Long | Tagged , | Leave a comment

Chích Chòe Than – Oriental Magpie-Robin Ninh Bình 4/2017

The male oriental magpie-robin (Chích chòe than – Copsychus saularis) is a small paserine bird. They are distinctive black and white birds with a long tail that is held upright as they forage on the ground or perch conspicuously. They are common … Continue reading

Posted in Birds, Cuc Phuong, Image, Text, Van Long | Tagged , | Leave a comment