Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul, Cúc Phương October 2017

T8A_3524_L640

Chào mào vàng mào đen là loài chim có kích thước trung trong họ chào mào. Chim có đầu màu đen có mào dựng và có vòng trắng xung quanh mắt. Lông phần còn lại của cơ thể màu vàng với các tông màu khác nhau.

The black-crested bulbul (Pycnonotus flaviventris) is medium-sized, a member of the bulbul family. The bird’s head is black with permanently erected recurved crest and white rings around their eyes.  The rest of its body is different shades of yellow.

Chào mào mũ đen – Sooty-headed Bulbul, Ninh Bình, April 2017

A7E08539_L640

Chào mào mũ đen là chim tương đối nhỏ với phần thân trên màu nâu xám, phần dưới trắng, đầu đen có một đỉnh nhỏ màu đen, có một phần lông đỏ hoặc vàng dưới đuôi

Sooty-headed Bulbul is pretty small bird with grey-brown upperparts and whitish underparts, black head with a small crest, red or yellow  patch on the undertail

Continue reading

Chích Chòe Than – Oriental Magpie-Robin Ninh Bình 4/2017

Chích Chòe Than

The male oriental magpie-robin (Chích chòe than – Copsychus saularis) is a small paserine bird. They are distinctive black and white birds with a long tail that is held upright as they forage on the ground or perch conspicuously. They are common birds in sub-urban gardens as well as forests and particularly well known for their songs. The oriental magpie-robin is the national bird of Bangladesh. In Vietnam, they continue to be trapped for the caged-bird trade.

Chích chòe than là một loài chim dạng sẻ nhỏ. Nó có bộ lông đặc biệt màu đen và trắng với một cái đuôi dài được giữ thẳng đứng khi kiếm thức ăn trên mặt đất. Chúng phổ biến trong các vườn đô thị cũng như rừng, đặc biệt nổi tiếng với những giọng hót hay. Chích chòe than là chim đại diện quốc gia của Bangladesh. Tại Việt Nam, chích chèo than vẫn đang tiếp tục bị đánh bẫy để bán thành chim nuôi.