Nuốc bụng đỏ – Red headed trogon

Nuốc bụng đỏ (con trống) – Red headed trogon (male), Măng Đen, 2/2022

Mô tả:

Nuốc bụng đỏ có kích thước trung bình trong họ Nuốc (khoảng 35 cm). Chim trống và chim mái hơi khác nhau. Chim trống trưởng thành có đầu và ngực trên màu đỏ đậm trong khi đầu và ngực trên của con mái màu nâu. Các chim trống và chim mái đều có ngực dưới đỏ nhạt, lưng nâu đậm và lông dưới đuôi màu trắng ở giữa và hai đầu màu đen.

Description:

Red headed trogon is medium sized species in trogon group (about 35 cm). Male and female are lightly different. Adult male has dark red head and upper breast while it is olive brown in female. Both sexes have pale red lower breast,  rusty brown back and white with black border undertail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Nuốc bụng vàng – Orange-breasted Trogon

P5DA3105_L2048

Nuốc bụng vàng (con trống) – Orange-breasted Trogon (male), Mã Đà, 8/2018

Mô tả:

Nuốc bụng vàng là một trong ba loài trong họ Nuốc tại Việt Nam. Chim có kích thước khoảng 28 cm. Con trống có lông đầu vàng olive nhạt với vành mắt xanh dương, thân trên màu nâu và nhạt hơn dần về đuôi trong khi lông đầu và thân trên con mái có thêm màu nâu xám, lông trên đuôi màu nâu nhạt. Cả trống và mái đều có ngực da cam, bụng dưới và hông màu vàng sáng, có sọc trắng trên cánh và mỏ xanh dương đậm.

Description:

Orange-breasted trogon is one of three species under the Trogonidae family in Vietnam. It’s size is about 28 cm. The males have a dull olive-yellowish head with a blue ring, rufous  upperparts and with paler rump while the females have additional grey-brown on head and upperparts, pale buffy-brown rump. Both have orange breast, bright yellow lower breast flank, white bars on wing sections, and a dark blue bill.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading