Hoét ngực đen – Black breasted thrush

P5DA6694_L2048

Hoét ngực đen (con mái) – Black-breasted thrush (female), Tam Đảo, 12/2019

P5DA7256_L2048

Hoét ngực đen (con trống non) – Black-breasted thrush (male in first winter), Tam Đảo, 12/2019

Mô tả:

Hoét ngực đen là loài có kích thước trung bình trong nhóm hoét (khoảng 22 cm). Con trống nổi bật với đầu và ngực trên đen, thân trên màu xám đậm, ngực dưới và sườn màu vàng cam. Con mái có đầu và ngực trên màu nâu, thân trên nhạt màu hơn và nhiều chấm đen nổi bật trên cổ và ngực.

Description:

Black breasted thrush is medium sized species in thrush group (about 22 cm). Male has distinctively black head and upper breast, dark greyish upperparts and orange-rufous lower breast and franks. Female has plain brown head and upperbreast, paler upperparts and prominent blackish spots on throat and breast.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Cô cô xanh – Green Cochoa

P5DA8780_L2048

Cô cô xanh (con mái) – Green Cochoa (female)

Mô tả:

Cô cô xanh có kích thước tương tự như các loài khác trong nhóm hoét (khoảng 28 cm). Chim khó quan sát trong tự nhiên do chim rất yên lặng và có bộ lông phần lớn màu xanh lá cây nên lẫn vào tán lá. Chim có gáy và đỉnh đầu màu xanh da trời với một sọc đen nhỏ trên mắt, các mảng trắng nổi bật trên cánh đen và đuôi màu xanh da trời nhạt. Chim mái giống chim trống nhưng có thêm mảng nâu trên cánh.

Description:

Green Cochoa has similar size to other species in thrush group (about 28 cm). It is difficult to observe in nature since it is quite bird and has overall green plumage to blend in with the foliage. It has bright blue crown and nape with a thin black eye-stripe, silver marks in black wings and a pale blue tail. Female is like male but has additional brownish marks wing.

Clips:

Thông tin thú vị:

  1. Chim phân bố ở rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới ẩm trên cao đô từ 700 m. Vùng phân bố của chim rất rộng nhưng chim lại rất hiếm khi có thể quan sát.
  2. Tên tiếng Việt là “Cô cô” có thể là do phiên âm từ “cocho” từ tiếng Nepal.

Interesting facts:

  1. It habitats subtropical or tropical moist lowland forests in elevated area (from 700 m). It has an extremely large range but is described as rare or rarely seen.
  2. It’s Vietnamese name “Cô cô” may be spelling from Nepali “Cocho”.

Continue reading