Category Archives: Ba Vi

Sả Đầu Nâu – White throated Kingfisher

  White-throated kingfisher is a large kingfisher, 27–28 cm (10.6–11.0 in) in length. The adult has a bright blue back, wings and tail. Its head, shoulders, flanks and lower belly are chestnut, and the throat and breast are white. The large bill … Continue reading

Posted in Ba Vi, Birds, Text | Tagged , , | Leave a comment

Giẻ cùi mỏ đỏ – Red-billed blue magpie

The red-billed blue magpie (Urocissa erythroryncha) is a species of bird in the crow family Corvidae. The head, neck and breast are black with a bluish spotting on the crown. The shoulders and rump are a duller blue and the underparts are a greyish cream. The … Continue reading

Posted in Ba Vi, Birds, Image, Text | Tagged , , , , | Leave a comment

Chim Cuốc ngực nâu – Ruddy-breasted crake

The ruddy-breasted crake (Porzana fusca), or ruddy crake, is a waterbird in the rail and crake family Rallidae. It is about 22–23 cm long with long toes and a short tail. Coloring includes a pale brown back and chestnut head and underparts, with white barring on … Continue reading

Posted in Ba Vi, Birds, Image, Text | Leave a comment

Vạc xám – Black-crowned Night Heron

Adults are approximately 64 cm (25 in) long and weigh 800 g (28 oz). Vạc xám trưởng thành dài khoảng 64 cm và nặng đến 800 g. Trước mắt, trán, lông mày và lông seo của chim trưởng thành có màu  trắng. Đỉnh đầu, gáy, mào, … Continue reading

Posted in Ba Vi, Birds, Image, Text | Tagged , , , , , | Leave a comment

Cò bợ – Chinese pond heron

Cò bợ có chiều dài trung bình 47 cm, thường với bộ lông nền trắng, lưng màu nâu, mỏ vàng với đầu mỏ đen; chân và mắt cò màu vàng. Lông cò chuyển sang màu đỏ, xanh và trắng vào mùa … Continue reading

Posted in Ba Vi, Birds, Image, Text, Xuan Thuy | Tagged , , , | Leave a comment