Chim Nghệ Ngực Vàng – Common iora

T8A_3121_L640

Chim Nghệ Ngực Vàng (con mái) – Common Iora (female), Nam Cát Tiên, 9/2017

Chim nghệ Ngực vàng là một loài chim nhỏ trong bộ Sẻ. Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có đỉnh đầu và lưng màu đen. Cánh cũng có màu đen với hai vạch trắng to (đặc biệt trong mùa sinh sản) và đuôi đen. Chim mái có cánh màu xanh lá với hai vạch trắng nhỏ hơn và đuôi màu xanh ô liu. Phần thân dưới của cả chim trống và chim mái đều màu vàng.

The common iora is a small passerine bird (about 13 cm) and sexually dimorphic.  Male has a black cap and back adding to a black wing with particularly prominent  the two white bars  (especially in breeding season) and black tail at all seasons. Female has greenish wings with smaller white bars and an olive tail. The undersides of both are yellow.

Continue reading

Yểng quạ – Oriental dollarbird

T8A_3236_L640

Yểng quạ (con non) – Oriental dollarbird (juvenile), Nam Cát Tiên, 9/2017

Yểng quạ có lưng và phần trên cánh màu xanh dương, cổ họng và phần dưới đuôi màu xanh da trời sáng.  Mỏ của chim màu đỏ cam, ngắn và rộng. Cả chim trống và chim mái tương đối giống nhau. Chim non có bộ lông nhạt màu hơn, cổ họng không có màu xanh da trời. Mỏ và chân chim non màu nâu thay vì màu đỏ như chim trưởng thành.

Oriental dollarbird has distinctive bluish-green on the back and wing coverts, glossy bright blue throat and under-tail. It’s orange-red bill is short and wide. Both sexes are similar. Juveline is much duller than the adults and do not have the blue colouring on their throats. It also has brown bills and feet instead of the red of the adults.

 

Phường chèo xám nhỏ – Indochinese Cuckooshrike

T8A_3245_L640

Phường chèo xám nhỏ – Indochinese Cuckooshrike, Nam Cát Tiên, 10/2017

Phường chèo xám nhỏ có thân trên màu nâu đen, phần hậu môn trắng, mỏ và chân đen. Chim tương tự như phường chèo xám nhưng có viền lông cánh nhạt màu hơn và đuôi ngắn hơn. Phường chèo xám nhỏ mái có vành mắt trắng và sọc tối màu ở phần thân dưới thay vì màu xám ở con trống.

Indochinese cuckooshrike has blackish grey upper parts, white vent, black bills and legs. It is similar to the black winged cuckooshrike but it has more pronounce pale wing-fringing and less graduated tail. The female distinguished from the male as it has broken whitish eyering and dark and pale on under-part instead of grey under-part of the male.

 

 

Chèo bẻo rừng – Bronzed Drongo, Nam Cát Tiên, 10/2017

T8A_3253_L640

Chèo bẻo rừng có bộ lông màu xanh da trời đậm bóng xếp nhịp nhàng tại phần đầu, cổ và ngực. Chim có mỏ đen dẹt, mắt đen. Đuôi của chim mảnh khảnh và xẻ sang hai bên với lông đuôi bên ngoài dài ra thêm một chút.

Bronzed drongo has dark blue-greenish plumage with a spangled appearance on the head, neck and breast. It has flattened black bill, black eyes . The tail is slender and well forked with the outer tail feathers flaring outward slightly.

Continue reading

Chèo bẻo xám – Ashy Drongo, Nam Cát Tiên, 09/2017

T8A_3203_L640

The ashy drongo is similar to other drongo (such as black drongo) but the plume is mainly dark grey, the upper-part is darker than the lower-part and the tail is long and deeply forked. It has black bill and legs, red eyes.

Chèo bẻo xám tương tự như các loài chèo bẻo khác (như là chèo bẻo đen) như bộ lông màu nâu tối, phần thân trên tối màu hơn phần thân dưới và có đuôi dài chẻ sâu. Chim có mỏ và chân đen, mắt đỏ.

Continue reading

Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar, Nam Cát Tiên September 201

T8A_3075_L640

Cú muỗi đuôi dài là một loài thuộc họ Cú muỗi. Chúng có cái dài, chân ngày và mỏ rất ngắn. Lông chim nhìn chung có màu nâu nhạt, giữa đỉnh đầu và cả hai bên đầu có vạch dọc, rộng màu đen

The large-tailed nightjar (Caprimulgus macrurus) is a species of nightjar in the family Caprimulgidae. They have long slender wings, short legs and very short bills.

 

 

Bách Thanh Hổ (con trống và mái)- Tiger Shrike (male and female), Nam Cát Tiên và Hà Nội, 10/2017

P5DA0797_L640

(Ảnh: Bách Thanh Hổ – con mái, Tiger Shrike – female)

T8A_5182_L640

(Ảnh: Bách Thanh Hổ – con trống, Tiger Shrike – male)

Bách thanh hổ hay bách thanh vằn đươc đặt tên từ đặc điểm vằn đỏ nâu với các sọc đen giống hổ trên phần thân trên. Chim có mỏ lớn màu xanh đen, cuối mỏ màu đen, chân đen xám. Con trống có lông đầu xám với vạch mặt nạ đen trong khi con mái có sọc trắng hẹp trên mắt, mảng lông nhạt giữa mỏ và mắt, lông hông trắng đục với các vệt đen, đầu không có màu xám như chim trống.

The tiger shrike or thick-billed shrike (Lanius tigrinus) derives its name from the tiger-like pattern of its upperparts which are reddish-brown with blackish bars. It has thick, blue-black bill with a black tip and the legs are grey-black. The male has a grey head with a black mask while the female has a narrow white stripe above the eye, pale patch between the bill and eye and buff-white flanks with black barring and lack the grey and black on the head.

Continue reading