Chim sâu lưng đỏ – Scarlet-backed flowerpecker

P5DA0096_L640

Chim sâu lưng đỏ (chim trống) – Scarlet-backed flowerpecker (male), Sơn Trà 1/2018

Chim sâu lưng đỏ là loài chim trong họ Chim sâu. Chim có kích thước nhỏ với đuôi ngắn, phần thân dưới trắng sữa, mắt và chân đen, mỏ cong nâu sậm. Chim trống có một dải lông đỏ trên lưng kéo dài từ đỉnh đầu đến phần đuôi trên trong khi chim mái có phần trên và dưới đuôi màu đỏ tươi.

The scarlet-backed flowerpecker (Dicaeum cruentatum) is a species in the flowerpecker family Dicaeidae. It is a small bird with a short tail, creamy white underparts, black eyes and legs, and a dark grey arched bill. The male has a bright red streak down its back from its crown to its tail coverts while the female has  scarlet upper tail coverts and rump.

Continue reading

Chim Nghệ Ngực Vàng – Common iora

T8A_3121_L640

Chim Nghệ Ngực Vàng (con mái) – Common Iora (female), Nam Cát Tiên, 9/2017

Chim nghệ Ngực vàng là một loài chim nhỏ trong bộ Sẻ. Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có đỉnh đầu và lưng màu đen. Cánh cũng có màu đen với hai vạch trắng to (đặc biệt trong mùa sinh sản) và đuôi đen. Chim mái có cánh màu xanh lá với hai vạch trắng nhỏ hơn và đuôi màu xanh ô liu. Phần thân dưới của cả chim trống và chim mái đều màu vàng.

The common iora is a small passerine bird (about 13 cm) and sexually dimorphic.  Male has a black cap and back adding to a black wing with particularly prominent  the two white bars  (especially in breeding season) and black tail at all seasons. Female has greenish wings with smaller white bars and an olive tail. The undersides of both are yellow.

Continue reading

Yểng quạ – Oriental dollarbird

T8A_3236_L640

Yểng quạ (con non) – Oriental dollarbird (juvenile), Nam Cát Tiên, 9/2017

Yểng quạ có lưng và phần trên cánh màu xanh dương, cổ họng và phần dưới đuôi màu xanh da trời sáng.  Mỏ của chim màu đỏ cam, ngắn và rộng. Cả chim trống và chim mái tương đối giống nhau. Chim non có bộ lông nhạt màu hơn, cổ họng không có màu xanh da trời. Mỏ và chân chim non màu nâu thay vì màu đỏ như chim trưởng thành.

Oriental dollarbird has distinctive bluish-green on the back and wing coverts, glossy bright blue throat and under-tail. It’s orange-red bill is short and wide. Both sexes are similar. Juveline is much duller than the adults and do not have the blue colouring on their throats. It also has brown bills and feet instead of the red of the adults.

 

Phường chèo xám nhỏ – Indochinese Cuckooshrike

T8A_3245_L640

Phường chèo xám nhỏ – Indochinese Cuckooshrike, Nam Cát Tiên, 10/2017

Phường chèo xám nhỏ có thân trên màu nâu đen, phần hậu môn trắng, mỏ và chân đen. Chim tương tự như phường chèo xám nhưng có viền lông cánh nhạt màu hơn và đuôi ngắn hơn. Phường chèo xám nhỏ mái có vành mắt trắng và sọc tối màu ở phần thân dưới thay vì màu xám ở con trống.

Indochinese cuckooshrike has blackish grey upper parts, white vent, black bills and legs. It is similar to the black winged cuckooshrike but it has more pronounce pale wing-fringing and less graduated tail. The female distinguished from the male as it has broken whitish eyering and dark and pale on under-part instead of grey under-part of the male.

 

 

Chèo bẻo rừng – Bronzed Drongo

T8A_3253_L640

Chèo bẻo rừng – Bronzed Drongo, Nam Cát Tiên, 10/2017

Chèo bẻo rừng có bộ lông màu xanh da trời đậm bóng xếp nhịp nhàng tại phần đầu, cổ và ngực. Chim có mỏ đen dẹt, mắt đen. Đuôi của chim mảnh khảnh và xẻ sang hai bên với lông đuôi bên ngoài dài ra thêm một chút.

Bronzed drongo has dark blue-greenish plumage with a spangled appearance on the head, neck and breast. It has flattened black bill, black eyes . The tail is slender and well forked with the outer tail feathers flaring outward slightly.

Continue reading

Chèo bẻo xám – Ashy Drongo

T8A_3203_L640

Chèo bẻo xám – Ashy Drongo, Nam Cát Tiên, 09/2017

The ashy drongo is similar to other drongo (such as black drongo) but the plume is mainly dark grey, the upper-part is darker than the lower-part and the tail is long and deeply forked. It has black bill and legs, red eyes.

Chèo bẻo xám tương tự như các loài chèo bẻo khác (như là chèo bẻo đen) như bộ lông màu nâu tối, phần thân trên tối màu hơn phần thân dưới và có đuôi dài chẻ sâu. Chim có mỏ và chân đen, mắt đỏ.

Continue reading

Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar

T8A_3075_L640

Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar, Nam Cát Tiên September 2017

Cú muỗi đuôi dài là một loài thuộc họ Cú muỗi. Chúng có cái dài, chân ngày và mỏ rất ngắn. Lông chim nhìn chung có màu nâu nhạt, giữa đỉnh đầu và cả hai bên đầu có vạch dọc, rộng màu đen

The large-tailed nightjar (Caprimulgus macrurus) is a species of nightjar in the family Caprimulgidae. They have long slender wings, short legs and very short bills.