Thầy chùa lớn – Great barbet

P5DA2425_L2048

Thầy chùa lớn – Great barbet, Ba Vì, 7/2019

Mô tả:

Thầy chùa lớn là chim có kích thước lớn trong nhóm Cu rốc (khoảng 32 cm). Chim có phần lớn lông màu xanh với mỏ lớn vàng nhạt, đầu và cổ đen với nhiều sọc nhỏ màu xanh lá cây đậm, lưng nâu, bụng màu vàng với nhiều sọc lớn màu xanh lá cây và bao đuôi dưới đỏ. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Great barbet is relatively large species in barbet group (about 32 cm). It has mostly green plumage with large pale yellow bill, black head and neck with thin dark blue streaks, brown back, yellow belly with broad green streaks, and red vent. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Continue reading

Cu rốc họng vàng – Golden throated barbet

P5DA9437_L2048Cu rốc họng vàng – Golden throated barbet, Ba Vì, 6/2019

Mô tả:

Cu rốc họng vàng là loài có kích thước trung bình trong nhóm cu rốc (khoảng 22 cm). Chim có trán đỏ, đỉnh đầu và cằm vàng, một dải trắng rộng giữa cằm và cổ, mảng trắng sát tai, sọc lớn đen từ mắt đến gáy và phần lớn thân màu xanh lá cây với mảng xanh dương trên cánh. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Golden throated barbet is medium sized barbet (about 22 cm). It has red on forehead, golden on crown and chin, broad white band between chin and upperbreast, whitish ear covert, broad blackish stripe above eye to nape and mostly green plumage with blue wing patch. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Cu rốc Đông dương – Indochinese barbet

P5DA6208_L2048

Cu rốc Đông dương – Indochinese barbet, Di Linh, 5/2019

Mô tả:

Cu rốc Đông dương là một loài có kích thước nhỏ trong nhóm cu rốc (khoảng 22 cm). Chim có phần lớn thân màu xanh lá cây, lông mày đen rậm, một nhúm lông nhỏ màu đỏ trên trán, cổ trên màu vàng, cổ dưới và hai má màu xanh da trời nổi bật. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description: 

Indochinese barbet is small sized species in barbet group (about 22 cm). It has mostly greenish body, broad black supercilium, small red patch in forehead, yellow upper-throat and distinctive blue lower throat and head-sides. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị

  • Cu rốc Đông dương là loài gần đặc hữu của Việt Nam. Chim chỉ có thể quan sát được ở độ cao trên 750 m tại một phần của Đông Lào, Đông Cam-pu-chia, Trung và Nam Trung Bộ của Việt Nam.
  • Chim gần đây được tách ra từ một phân loài của loài cu rốc mày đen do sự khác biệt về ngoại hình, giọng hót và cả dữ liệu gen. Ngoài cu rốc Đông dương, còn có hai loài mới gồm Cu rốc Trung Quốc (P. faber) và Cu rốc Đài Loài (P. nuchalis) cũng được tách ra từ Cu rốc mày đen gần đây.

Interesting facts:

  • It is near endemic species of Vietnam only observed above 750 meter in Eastern Laos, Central and South Central of Vietnam and Eastern Cambodia.
  • It is recently finally split from a sub-species of black-browed barbet since the little difference in plumage characters, song and molecular data. In addition to Indochinese barbet there are two other species including: the Chinese barbet (P. faber) and the Taiwan barbet (P. nuchalis) are recently separated from black-browed barbet.

Continue reading

Thầy chùa đít đỏ – Red-vented barbet

P5DA6526_L2048

Thầy chùa đít đỏ – Red-vented barbet, Di Linh, 5/2019

Mô tả:

Thầy chùa đít đỏ là loài có kích thước lớn trong nhóm thầy chùa/cu rốc (khoảng 30 cm). Chim có mỏ lớn màu xám đậm, túm lông trán màu đỏ cam, đỉnh đầu đến gáy màu nâu đậm, má và cổ màu xám nhạt, toàn thân màu xanh lá cây đối lập với bao đuôi dưới màu đỏ.

Description:

Red-vented Barbet is large sized species in barbet group (about 30 cm). It has dark greyish large bill, orange-red forehead-tuft, a dark brown cap and nape, paler buffy-greyish head-sides and throat, greenish body with contrasting red vent.

Clips:

Thông tin thú vị:

  • Thầy chùa đít đỏ là loài gần đặc hữu của Việt Nam. Chim có hai phân loài phân bố tại Bắc Lào, Bắc Việt Nam và Nam Lào, Đông Cam-pu-chia và Nam Việt Nam. It is near endemic species of Vietnam.
  • Chim được gọi là “thầy chùa” vì giọng hót giống nhà sư gõ mõ ban trưa.

Interesting facts:

  • It has two subspecies including P. l. rothschildi (Delacour, 1927) in N Laos and N Vietnam and P. l. lagrandieri J. P. Verreaux, 1868 in S Laos, E Cambodia and S Vietnam.
  • It is named in Vietnamese as “thầy chùa – monk” since it’s song is like a knocking sound at temple.

Continue reading

Cu rốc họng vàng Trung bộ – Necklaced barbet

Cu rốc họng vàng Trung bộ – Necklaced barbet, Bạch Mã 9/2017

Cu rốc họng vàng Trung bộ là loài có kích thước trung bình trong nhóm Cu rốc (khoảng 22 cm). Chim có trán đỏ, đỉnh đầu vàng, mảng vàng ở cổ kéo xuống đến ngực trên, mảng xanh lá cây chấm đen dưới vùng miệng, sọc đen lớn từ trên mắt tới gáy, và phần lớn bộ lông còn lạu mùa xanh lá cây. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Necklaced barbet is medium sized species in barbet group (about 22 cm). It has red on forehead, golden on crown, yellow extending down throat onto upper breast, blue-tinged black submoustachial area, broad blackish stripe above eye to nape and mostly green plumage. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Cu rốc họng vàng Trung bộ gần đây được tách ra từ loài Cu rốc họng vàng do khác nhau về đặc điểm địa hình.

Interesting facts:

Necklaced barbet is recently splitted from golden throated barbet by morphological evidence.

Continue reading