Cú muỗi xám – Grey nightjar

P5DA5170_L2048

Cú muỗi xám (con mái) – Grey nightjar (female), Thanh Trì, 3/2020

Mô tả:

Cú muỗi xám là loài có kích thước nhỏ đến trung bình trong nhóm cú muỗi (khoảng 25 cm). Chim trống có mỏ nhỏ cong rất dễ nhận, nhiều vảy nâu sáng và trắng toàn thân, (không có vảy nâu sáng trên gáy), chân ngắn và yếu. Chim mái nhỏ hơn và không có mảng nâu sáng trên cánh.

Description:

Grey nightjar is low to medium sized species in nightjar group (about 25 cm). Male has unmistakable small curve bill, white and rufous scaled plumage (but no rufous in the nape), very short and weak feet. Female is smaller and have no rufous wing-patches.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Yến mào – Crested treeswift

P5DA1834_L2048

Yến mào (chim trống) – Crested treeswift (male), Yok Don, 2/2020

P5DA1365_L2048

Yến mào (chim trống) – Crested treeswift (male), Yok Don, 2/2020

Mô tả:

Yến mào là loài chim có kích thước nhỏ (khoảng 20 cm). Chim trống có mặt và phần cổ trên màu nâu nhạt nổi bật, có mào dựng và cánh dài màu xám, thân trên xám nhạt và bụng và lông bao đuôi dưới màu trắng. Chim mái giống chim trống nhưng không có phần màu nâu nhạt trên mặt và cổ họng

Description:

Crested treeswift is small species (about 20 cm). Male has distinctive rufous head sides and upper throat, grey erected crest and long wing, pale grey upper part and whitish belly and vent. Female is similar to male but missing the rufous of head and throat.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar

T8A_3075_L640

Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar, Nam Cát Tiên September 2017

Mô tả:

Cú muỗi đuôi dài là một loài thuộc họ Cú muỗi. Chúng có cái dài, chân ngày và mỏ rất ngắn. Lông chim nhìn chung có màu nâu nhạt, giữa đỉnh đầu và cả hai bên đầu có vạch dọc, rộng màu đen

Description:

The large-tailed nightjar (Caprimulgus macrurus) is a species of nightjar in the family Caprimulgidae. They have long slender wings, short legs and very short bills.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts: