Bông lau tai vằn – Streak-eared Bulbul

P5DA7006_L2048

Bông lau tai vằn – Streak-eared bulbul, Mã Đà, 7/2019

Mô tả:

Bông lau tai vằn là chim có kích thước trung bình (khoảng 18 cm) trong họ chào mào. Chim trống và chim mái giống nhau với thân trên màu nâu, thân dưới màu xám nhạt và dưới đuôi màu vàng. Chúng rất nổi bật với mảng tai nhiều sọc trắng (là lý do chúng được đặt tên) và mỏ nâu, chuyển dần sang hồng về gốc mỏ.

Description:

Streak-eared bulbul is medium-sized bird (about 18 cm) in bulbul family. Both sexes are similar with brownish upperparts, greyish underparts and yellowish vent. They have distinctive white -streaked ear-coverts (that reflected in it’s name), and brown bill with pinker base.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Chích bông nâu – Ashy tailorbird

P5DA4031_L2048

Chích bông nâu (con trống) – Ashy tailorbird (male), Giang Điền, 4/2018

Mô tả:

Chích bông nâu là chim nhỏ (khoảng 12 cm) trong họ chiền chiện. Chim trống và chim mái tương đối giống nhau với mỏ dài cong xuống về phía đầu mỏ . Chim trống có đầu màu nâu đỏ và toàn thân màu xám trong khi chim mái có đầu nhạt màu hơn và giữa thân dưới màu trắng.

Description:

Ashy tailor-bird is small bird (about 12 cm) in cisticolidae family. Male and female are slight different. They both have long bill slightly decurved towards tip. Male has rufous head  and dark grey plumage while the female has duller head and whitish on center of underparts.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Continue reading

Cu rốc cổ đỏ – Coppersmith Barbet

P5DA4160_L1200

Cu rốc cổ đỏ (con non) – Coppersmith Barbet (juvenile), Giang Điền, 4/2018

Mô tả:

Cu rốc cổ đỏ là loài chim nhỏ trong họ cu rốc (chỉ khoảng 17cm). Chim có mảng  vàng quanh tai và cổ, sọc ngang mắt đen, thân trên xanh lá cây và thân dưới xanh lá cây nhạt với sọc xanh lá đậm. Chim trưởng thành có mào và một sọc ngang ngực trên màu đỏ trong khi chim non thì không có màu đỏ và mảng đen trên đầu nhạt màu hơn.

Description:

Coppersmith Barbet is small bird in the barbet family (about 17 cm). It has yellow eye-rings and throat, black eyestripe, green upperparts  and pale greenish underparts with broad dark green streak. The adult has  red crown and red band across upper breast but the juvenile has no red and much duller in the dark part of it’s head.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Hút mật họng tím – Olive-backed sunbird

P5DA4580_L2048Hút mật họng tím (chim trống) – Olive-backed sunbird (male), Giang Dien, 4/2018

P5DA4747_L1200
Hút mật họng tím (chim mái) – Olive-backed sunbird (female), Giang Dien, 4/2018
P5DA4336_L1200
Hút mật họng tím (chim non) – Olive-backed sunbird (juvenile), Giang Dien, 4/2018

Mô tả:

Hút mật họng tím là một loài chim hót nhỏ với chiều dài chỉ khoảng 12 cm. Chim trống đỉnh đầu, cổ họng và ngực trên màu xanh đen ánh kim trong khi chim mái có lông mày màu vàng. Cả chim trống và chim mái có thân dưới màu trắng xám hoặc vàng và lưng màu xanh olive.

Description:

Olive-backed sunbird is small songbirds with lenght of approximately 12 cm. The male has metallic blue-black forehead, throat and upper breast while female has yellow supercilium. Both sexes have greyish-white or bright yellow underparts, olive back.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading