Sẻ đồng mặt đen – Black-faced bunting

P5DA1020_L640

Sẻ đồng mặt đen (chim trống) – Black-faced Bunting (male), Hà Nội, 2/2018

P5DA0998_L640

Sẻ đồng mặt đen (chim mái) – Black-faced bunting (female), Hà Nội, 2/2018

Sẻ đồng mặt đen là chim có kích thước trung bình trong họ sẻ đồng (khoảng 15 cm) với mỏ màu hồng nhạt, thân trên màu nâu với nhiều sọc dày màu đen và thân dưới màu vàng với sọc nâu đậm ở sườn. Chim trống có đầu màu xám đen, mảng đen giữa mỏ và mắt và cổ họng màu vàng pha xanh lá cây trong khi chim mái có đầu màu nâu với lông mày màu trắng kem.

Black-faced bunting is a medium sized bird (about 15 cm) in the bunting family with a pink light bill, heavily streaked with black in it’s  brown upperparts and yellow underpart with dark brown streaks in it’s flank. The male has a dark grey head, black patches between the bill and eyes and greenish yellow throat  while the female has a brown head with creamy white supercilium.

 

Continue reading

Oanh cổ xanh – Siberian blue throat

 

T8B_5851_L640Oanh cổ xanh (chim trống) – Siberian blue throat (chim trống), Hà Nội, 2/2018

Oanh cổ xanh có kích thước trung bình (13 cm) trong họ đớp ruồi. Chim có thân trên màu nâu trừ đuôi màu đen và hai mảng đỏ ở hai bên. Chim có mày trắng đậm. Chim trống có cổ họng nhiều màu như cầu vồng với phần lớn màu xanh dương, tiếp theo là các màu đen, trắng và nâu đậm.

Siberian blue throat is medium sized bird (13 cm) in flycatcher family. It has plain brown above except for the distinctive black tail with red side patches. It has a strong white supercilium. The male’s throat has a rainbow-like blue with successive black, white and rust coloured borders.

Continue reading

Oanh cổ đỏ – Siberian Rubythroat

P5DA0390_L640

Oanh cổ đỏ (con trống non)- Siberian Rubythroat (male first winter), Hà Nội, 2/2018

P5DA0560_L640

Oanh cổ đỏ (con trống non)- Siberian Rubythroat (male first winter), Hà Nội, 2/2018

Oanh cổ đỏ là một loài chim nhỏ trong (khoảng 15cm) trong họ hoét, nổi bật với mỏ nhỏ màu đen ở giữa hai sọc trắng trên lông mày và hàm dưới. Chim có bộ lông màu nâu xám nhưng phần thân dưới nhạt hơn. Chim trống có cổ họng màu đỏ ruby nhưng cổ họng chim mái màu trắng. Màu đỏ ở cổ họng chim trống trong mùa đông đầu tiên nhạt hơn rất nhiều.

Siberian Rubythroat is small sized species (about 15cm) in the thrush family with  distinctive short white supercilium, white submoustachial stripe and small black bill. It has brownish-grey plumage but lighter underpart. The male has ruby throat but female has white throat. The throat of male in the first winder is much less brilliant.

Continue reading

Bói cá nhỏ – Pied kingfisher

 

P5DA8830_L640

Bói cá nhỏ (con trống) – Pied kingfisher (male), Xuân Thủy, 1/2018

Bói cá nhỏ có bộ lông đen và trắng đặc trưng. Con trống có hai vạch đen ngang ngực trong khi con cái chỉ có một mảng đen trên ngực và thường bị ngắt ở giữa. Phần thân trên của cả con trống và con mái đều có sọc đen và phần thân dưới trắng.

Pied kingfisher has  distinctive black and white plumage. Males have a double black band across the breast while females have a single black patch that is often broken in the middle. Both sexes have black barred upper-part and white underpart.

Continue reading

Manh Vân Nam – Olive-backed pipit

P5DA7757_L640

Manh Vân Nam – Olive-backed pipit, Hà Nội, 1/2018

Manh Vân Nam là loài chim nhỏ trong họ manh (khoảng 16 cm). Chim có mày trắng với vệt đen ở trên, sọc xanh nâu đậm ở thân trên và sọc trắng vàng trên ngực và sườn. Chim trống và chim mái giống nhau.

Olive-backed pipit is small sized species under pipit family (16 cm). It has whitish supercilium bordered black above,  greenish brown streaked upperparts and whitish to buff streaked on breast and flanks. Sexes are similar.

Continue reading

Chim sâu lưng đỏ – Scarlet-backed flowerpecker

P5DA0096_L640

Chim sâu lưng đỏ (chim trống) – Scarlet-backed flowerpecker (male), Sơn Trà 1/2018

Chim sâu lưng đỏ là loài chim trong họ Chim sâu. Chim có kích thước nhỏ với đuôi ngắn, phần thân dưới trắng sữa, mắt và chân đen, mỏ cong nâu sậm. Chim trống có một dải lông đỏ trên lưng kéo dài từ đỉnh đầu đến phần đuôi trên trong khi chim mái có phần trên và dưới đuôi màu đỏ tươi.

The scarlet-backed flowerpecker (Dicaeum cruentatum) is a species in the flowerpecker family Dicaeidae. It is a small bird with a short tail, creamy white underparts, black eyes and legs, and a dark grey arched bill. The male has a bright red streak down its back from its crown to its tail coverts while the female has  scarlet upper tail coverts and rump.

Continue reading