Bống chanh – Common kingfisher, Hà Nội, October 2017

T8A_4056_L640

Bồng chanh có kích thước tương đối nhỏ nhất so với các loài khác cùng họ với đuôi ngắn, đầu to. Phần thân trên màu xanh da trời, phần thân dưới màu nâu và mỏ dài. Bống chanh tương tự với bống chanh tai xanh và bống chanh rừng ngoại trừ tai của chúng màu nâu.

Common kingfisher is small bird, has the typical short-tailed, large-headed kingfisher profile. It has blue upper-parts, brown underparts and a long bill. It is similar to blue-eared kingfisher and Blyth’s kingfisher except the brown ears.

 

Continue reading

Hoét vàng (con trống) – Orange-headed Thrush (female), Hà Nội, October 2017

T8A_4353_L640

Hoét vàng là loài chim nhỏ trong họ hoét. Chim có màu cam ở phần thân dưới và đầu với hai sọc đen từ mắt xuống, mỏ tối màu, chân và ống chân màu nâu sáng. Con trống có phần thân trên màu xám còn con mái có thân trên nâu hơn.

Orange-headed Thrush is a small bird in the thrush family. It has an orange underpart and head with two dark stripes from it’s eye, dark bill, light brown leg and feet. The male has grey upper-parts, and female has browner upper-parts.

Cu gáy cổ cườm – spotted dove, Hà Nội Sep 2017

5D4A0290_L640

Cú gáy cổ cườm là loài cu gáy nhỏ và đuôi dài. Lông thân chim chủ yếu màu hồng với màu xám ở đầu và hông. Lông cánh màu nâu sậm với điểm cuối cánh màu xám. Chim dễ dàng nhận dạng bởi mảng lớn nền đen đằng hai bên gáy nổi bật có các điểm trắng. Đấy là lý do chim được gọi dưới tên này.

The spotted dove (Spilopelia chinensis) is a small and somewhat long-tailed pigeon. It’s plume is rosy buff below shading grey on the head and belly. The wing feathers are dark brown with grey edges. It is most easily identified by the large, black half collar on the base of the hind-neck that is finely spotted with white. It derives it name from this aspect.

Chào mào – Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus, Center of Hanoi, May 2017

IMG_5764_ES_1440

Red-whiskered Bulbul has brown upper-parts and whitish underparts with buff flanks and a dark spur running onto the breast at shoulder level. It has a tall pointed black crest, red face patch and thin black moustachial line. The tail is long and brown with white terminal feather tips, but the vent area is red. Juveniles lack the red patch behind the eye, and the vent area is rufous-orange.

Continue reading