Thiên đường đuôi phướn – Chinese paradise flycatcher

T8C_1643_L640-2

Thiên đường đuôi phướn Trung quốc (con mái) – Chinese paradise flycatcher (female), Hanoi, 5/2018

Thiên đường đuôi phướn Trung quốc, một trong ba phân loài của Thiên đường đuôi phướn Asian, có kích thước tương đối lớn trong họ đớp ruồi (khoảng 22 cm không kể đuôi trung tâm rất dài tới 30 cm của con trống). Chim có đỉnh đầu đen, mặt và ngực màu xám với vòng mắt trắng, thân trên màu nâu hạt dẻ và thân dưới màu trắng.

Amur paradise flycatcher (or Chinese  paradise flycatcher) is one of  three subspecies of Asian paradise flycatcher who is relatively large sized in flycatcher family (about 22 cm, excluding elongated central tail of up to 30 cm of the male).  It has glossy black hood, grey face and breast with white eyering, chestnut upperparts, and white underpart.

Continue reading

Chìa vôi rừng – Forest Wagtail

P5DA0979_L640

Chìa vôi rừng – Forest wagtail, Hanoi, 4/2018

Chìa vôi rừng là chim có kích thước trung bình trong họ chìa vôi (khoảng 17 cm). Chim có mày trắng trên mắt, lưng và đỉnh đầu màu nâu pha xanh olive, cánh đen với hai sọc trắng đục và thân dưới trắng với hai sọc đen song song ngang ngực. Chìa vôi rừng có một thói quen đặc biệt là lắc đuôi ngang khi đứng. Chim trống và mái giống nhau.

Forest wagtail is a medium-sized bird in the wagtail family (17 cm). It has a white supercilium, olive brown back and crown, black wings with two yellowish white wing bars and white underparts with  double black breast band. It has a unique habit of wagging its tail sideways when it stands. Both sexes are similar.

Continue reading

Đuôi cụt cánh xanh – Blue winged pitta

P5DA7117_L640

Đuôi cụt cánh xanh – Blue winged pitta, Nam Cát Tiên, 4/2018

Đuôi cụt cánh xanh có kích thước nhỏ trong họ Pitta (chỉ khoảng 19 cm). Chim rất nhiều màu với đầu màu đen và lông mày nâu sáng, cổ họng trắng, thân trên xanh da trời nhạt, cánh xanh da trời đậm, thân dưới màu nâu sáng và dưới đuôi màu đỏ. Khi bay thấy rõ hai mảng trắng trên cánh. Chim trống và chim mái giống nhau.

Blue winged pitta is small species in Pittidae family (about 19 cm). It is a colourful bird with a black head and buff supercilium, a white throat, light blue upper-parts, blue wings, buff underparts and a reddish vent area. In flight, it has very large white patch on primaries. Both sexes are identical.

Continue reading

Đớp ruồi lưng xanh – Green backed flycatcher

P5DA5050_L640

Đớp ruồi lưng xanh (con trống) – Green backed flycatcher (male), Hanoi, 4/2018

Đớp ruồi lưng xanh là chim có kích thước trung bình trong họ đớp ruồi (khoảng 13 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có lưng và đỉnh đầu xanh ô liu xám, lông mày và phần trên đuôi màu vàng, và mảng trắng trên cánh tối màu. Thân dưới chim trống (từ cổ họng đến phần dưới đuôi) màu vàng. Cả thân trên và thân dưới chim mái nhạt màu hơn chim trống, không có màu vàng trên đuôi và mảng trắng trên cánh.

Green backed flycatcher is common sized bird in flycatcher family (about 13 cm). Male and female are different. The male has greyish olive-green back and crown, yellow eyebrow and rump, and white patch on the dark wing. It’s undeparts (from throat to vent) are yellow. The female is duller in both upperparts and underpart with no yellow on rump or white wing-patch.

Continue reading

Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis

P5DA5008_L640

Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis, 4/2018, Cúc Phương

Khướu mào bụng trắng là chim nhỏ (khoảng 12 cm) trong họ khướu mào. Chim có mào ngắn xanh lá cây, mỏ và chân màu hồng, thân trên màu xanh pha vàng và thân dưới màu xám nhạt với cổ họng trắng hơn và dưới đuôi màu vàng nhạt. Chim trống và chim mái giống nhau.

White-bellied Erpornis is a small bird (12 cm) in the Vireonidae family. It has short greenish crest, pink bill and legs, greenish yellow upper-parts and pale greyish underside with whiter throat and bright yellow vent. Both sexes are similar.

Bông lau tai vằn – Streak-eared Bulbul

P5DA7719_L640

Bông lau tai vằn – Streak-eared bulbul, Nam Cát Tiên, 4/2018

Bông lau tai vằn là chim có kích thước trung bình (khoảng 18 cm) trong họ chào mào. Chim trống và chim mái giống nhau với thân trên màu nâu, thân dưới màu xám nhạt và dưới đuôi màu vàng. Chúng rất nổi bật với mảng tai nhiều sọc trắng (là lý do chúng được đặt tên) và mỏ nâu, chuyển dần sang hồng về gốc mỏ.

Streak-eared bulbul is medium-sized bird (about 18 cm) in bulbul family. Both sexes are similar with brownish upperparts, greyish underparts and yellowish vent. They have distinctive white -streaked ear-coverts (that reflected in it’s name), and brown bill with pinker base.

Continue reading

Chích bông nâu – Ashy tailorbird

P5DA4030_L1200

Chích bông nâu (con trống) – Ashy tailorbird (male), Giang Điền, 4/2018

Chích bông nâu là chim nhỏ (khoảng 12 cm) trong họ chiền chiện. Chim trống và chim mái tương đối giống nhau với mỏ dài cong xuống về phía đầu mỏ . Chim trống có đầu màu nâu đỏ và toàn thân màu xám trong khi chim mái có đầu nhạt màu hơn và giữa thân dưới màu trắng.

Ashy tailor-bird is small bird (about 12 cm) in cisticolidae family. Male and female are slight different. They both have long bill slightly decurved towards tip. Male has rufous head  and dark grey plumage while the female has duller head and whitish on center of underparts .

Continue reading