Vàng anh Trung Quốc – Black-naped Oriole

T8A_4513_L640

Vàng anh Trung quốc (chim non) – Black-naped Oriole ( juvenile), Hà Nội 10/2017

Vàng anh Trung Quốc có mỏ khỏe màu phớt hông và một vạch đen nhỏ hẹp ngang mắt kéo đến sau cổ. Lông của chim chủ yếu màu vàng với lông cánh ngoài màu tối phần lông đuôi trên màu đen. Chim non có nhiều sọc ở thân dưới.

Black-naped Oriole has a strong pinkish bill and a short and narrow eye-stripe and joining at the back of the neck. It is general yellowish with dark outline wingbar and black upper tail.  The juvenile has a streaked underside.

Continue reading

Đớp ruồi Taiga – Taiga flycatcher

P5DA7875_L2048.jpg

Đớp ruồi Taiga (Chim mái) – Taiga flycatcher (female), Hà Nội, 12/2019.

Đớp ruồi taiga là chim di cư có kích thước trung bình (khoảng 11 cm) trong họ Đớp ruồi. Chim có phần thân trên màu nâu với đuôi đen sọc trắng. Chim mái trong mùa sinh sản có phần ngực màu hung với phần thân dưới màu trắng trong khi ngoài mùa sinh sản chim mái có lông màu toàn màu trắng từ cổ họng đến mông. Chim trống có phần lông sát tai và hai bên cổ màu xanh xám. Trong mùa sinh sản cổ họng chim trống màu đỏ cam.

Taiga flycather is a medium sized species (approximately 11 cm) of migratory bird in the family Muscicapidae. It has brown upperpart with a blackish tail flanked by white. The female in breeding season has buffish breast with underparts mostly white while in non-breeding season it is distinctive white from it’s throat to vent. The male has blue-tinged grey ear coverts and sides of the neck. During breeding season male’s throat is orange-red.

Continue reading