Thầy chùa bụng nâu – Lineated Barbet

P5DA0673_L640-2

Thầy chùa bụng nâu – Lineated Barbet, Nam Cát Tiên, 9/2017

Thầy chùa bụng nâu là chim có kích thước lớn trong nhóm cu rốc (khoảng 28 cm). Chim có mỏ to khỏe (tương tư như các loài cu rốc khác), vành trong xung quanh mắt màu vàng, thân trên màu xanh lá, đầu và ngực có nhiều sọc. Chim trống và chim mái giống nhau.

Lineated barbet is large bird in barbet group (about 28 cm). It has a strong and big beak (as other barbets), yellow eye ring, green upper parts and heavy streak in its head and breast. Both sexes are similar.  Continue reading

Cu rốc cổ đỏ – Coppersmith Barbet

P5DA4160_L1200

Cu rốc cổ đỏ (con non) – Coppersmith Barbet (juvenile), Giang Điền, 4/2018

Cu rốc cổ đỏ là loài chim nhỏ trong họ cu rốc (chỉ khoảng 17cm). Chim có mảng  vàng quanh tai và cổ, sọc ngang mắt đen, thân trên xanh lá cây và thân dưới xanh lá cây nhạt với sọc xanh lá đậm. Chim trưởng thành có mào và một sọc ngang ngực trên màu đỏ trong khi chim non thì không có màu đỏ và mảng đen trên đầu nhạt màu hơn.

Coppersmith Barbet is small bird in the barbet family (about 17 cm). It has yellow eye-rings and throat, black eyestripe, green upperparts  and pale greenish underparts with broad dark green streak. The adult has  red crown and red band across upper breast but the juvenile has no red and much duller in the dark part of it’s head.

Vẹo cổ – Eurasian Wryneck

P5DA0129_L640

Vẹo cổ (con trống ngoài mùa sinh sản) – Eurasian Wryneck (male in non breeding season), Hà Nội, 12/2017

Vẹo cổ là một loài chim cỡ trung bình trong họ gõ kiến với chiều dài khoảng 16 cm. Chim trống ngoài mùa sinh sản có mỏ ngắn và sọc đen nhỏ từ mắt đến vai. Chúng có phần trên màu xám nâu đặc trưng với sọc đen lớn kéo dài ở giữa lưng từ gáy đến giữa lưng và phân thân dưới sọc và đốm nâu đậm.

Eurasian Wryneck is medium size in the woodpecker family with the length of approximately 16 cm. Male in non-breeding season has short bill and small black streaks from their eyes to shoulder. It has typical greyish-brown upper-part with broad dark central stripe on nape and mantle and light brown speckled and spotted underpart.   Continue reading

Gõ kiến xanh bụng vàng – Laced Woodpecker

P5DA0551_L640-2

Gõ kiến xanh bụng vàng (con mái) – Laced Woodpecker (female), Nam Cát Tiên, 10/2017

Gõ kiến xanh bụng vàng có kích thước trung bình trong họ Gõ kiến. Thân chim chủ yếu màu xanh, đuôi màu đen, phần mông, cổ và ngực trên của chim màu vàng, với đường mày trắng mỏng chạy dọc từ trên mắt đến gáy. Chim trống có một mép mỏng màu đen trên đường mày với đỉnh đầu màu đỏ tươi trong khi toàn bộ đỉnh đầu con mái màu đen

Laced Woodpecker is medium sized  under the woodpecker family. It is generally green with black tail, yellow rump, throat and upper breast, thin white supercilium from above eye extends to nape, bordered above by narrow black margin to bright red crown (male) or by wholly black crown (female).

 

Thầy chùa đầu xám – Green eared Barbet

5D4A1440_L640

Thầy chùa đầu xám – Green eared Barbet, Sơn Trà, 7/2017

Thầy chùa đầu xám có chiều dài khoảng 25 cm. Nó là loài chim tương đối đầy đặn với cái cổ ngắn, đầu to và đuôi ngắn. Chim trưởng thành có kẻ xọc trắng, đầu và ngực nâu, màng tai xanh lá cây, thường có mỏ đen và hông có xọc xanh lá cây pha vàng. Phần lông còn lai màu xanh lá cây.

Green eared Barbet is 25 cm in length. It is a plump bird, with a short neck, large head and short tail. The adult has a white-streaked brown head and breast, green ear coverts, mainly dark bill, and green-streaked yellow belly. The rest of the plumage is green.

 

Gõ kiến Vàng nhỏ – Common flameback

P5DA9969_L640

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Gõ kiến vàng nhỏ là chim có kích thước trung bình trong họ gõ kiến (khoảng 30cm). Chim có lưng màu vàng với các sọc đen từ mép xuống. Cả chim trống và chim mái đều có sọc ngang mắt nối với sọc đen ở gáy. Chim trống có mào đỏ còn chim mái có mào đen. Chim chỉ có 3 ngón chân.

Common flameback is a medium-sized bird (about 30cm) under the  family Picidae. It has golden-back with long and solid black stripes in moustache. Both sexes have black eyestripes joined to black nape stripe. Male has red, female black crown. It has only three toes.

P5DA9963_L640

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

IMG_5997_ES_1440-2

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Sơn Trà, 5/2017