Vẹo cổ – Eurasian Wryneck

P5DA0129_L640

Vẹo cổ (con trống ngoài mùa sinh sản) – Eurasian Wryneck (male in non breeding season), Hà Nội, 12/2017

Vẹo cổ là một loài chim cỡ trung bình trong họ gõ kiến với chiều dài khoảng 16 cm. Chim trống ngoài mùa sinh sản có mỏ ngắn và sọc đen nhỏ từ mắt đến vai. Chúng có phần trên màu xám nâu đặc trưng với sọc đen lớn kéo dài ở giữa lưng từ gáy đến giữa lưng và phân thân dưới sọc và đốm nâu đậm.

Eurasian Wryneck is medium size in the woodpecker family with the length of approximately 16 cm. Male in non-breeding season has short bill and small black streaks from their eyes to shoulder. It has typical greyish-brown upper-part with broad dark central stripe on nape and mantle and light brown speckled and spotted underpart.   Continue reading

Gõ kiến xanh bụng vàng – Laced Woodpecker

P5DA0551_L640-2

Gõ kiến xanh bụng vàng (con mái) – Laced Woodpecker (female), Nam Cát Tiên, 10/2017

Gõ kiến xanh bụng vàng có kích thước trung bình trong họ Gõ kiến. Thân chim chủ yếu màu xanh, đuôi màu đen, phần mông, cổ và ngực trên của chim màu vàng, với đường mày trắng mỏng chạy dọc từ trên mắt đến gáy. Chim trống có một mép mỏng màu đen trên đường mày với đỉnh đầu màu đỏ tươi trong khi toàn bộ đỉnh đầu con mái màu đen

Laced Woodpecker is medium sized  under the woodpecker family. It is generally green with black tail, yellow rump, throat and upper breast, thin white supercilium from above eye extends to nape, bordered above by narrow black margin to bright red crown (male) or by wholly black crown (female).

 

Thầy chùa đầu xám – Green eared Barbet

5D4A1440_L640

Thầy chùa đầu xám – Green eared Barbet, Sơn Trà, 7/2017

Thầy chùa đầu xám có chiều dài khoảng 25 cm. Nó là loài chim tương đối đầy đặn với cái cổ ngắn, đầu to và đuôi ngắn. Chim trưởng thành có kẻ xọc trắng, đầu và ngực nâu, màng tai xanh lá cây, thường có mỏ đen và hông có xọc xanh lá cây pha vàng. Phần lông còn lai màu xanh lá cây.

Green eared Barbet is 25 cm in length. It is a plump bird, with a short neck, large head and short tail. The adult has a white-streaked brown head and breast, green ear coverts, mainly dark bill, and green-streaked yellow belly. The rest of the plumage is green.

 

Gõ kiến Vàng nhỏ – Common flameback

IMG_5997_ES_1440-2

Gõ kiến vàng nhỏ (Chim mái) – Common flameback (female), Sơn Trà, 5/2017

Gõ kiến vàng nhỏ là chim có kích thước trung bình trong họ gõ kiến (khoảng 30cm). Chim có lưng màu vàng với các sọc đen từ mép xuống. Cả chim trống va chim mái đều có sọc ngang mắt nối với sọc đen ở gáy. Chim trống có mào đỏ còn chim mái có mào đen. Chim chỉ có 3 ngón chân.

Common flameback is a medium-sized bird (about 30cm) under the  family Picidae. It has golden-back with long and solid black stripes in moustache. Both sexes have black eyestripes joined to black nape stripe. Male has red, female black crown. It has only three toes