Chồn bay Sunda – Sunda flying lemur

P5DA8119_L2048

Chồn bay Sunda – Sunda flying lemur, Mã Đà, 9/2019

Mô tả:

Chồn bay Sunda là loài duy nhất trong nhóm chồn bay có thể quan sát ở Việt Nam. Nó là loài có kích thước lớn (khoảng 40 cm), lông ngắn, bụng trắng, lưng nhiều đốm trắng đen có móng sắc, chân khỏe giúp trèo lên cây và một mảng da (gọi là cánh) giữa hai khửu tay giúp nó được không khí nâng lên khi bay.

Description:

Sunda flying lemur is only species in Colugo group which can be observed in Vietnam. It is large species (about 40 cm). It has short fur, white belly, gray and black mottled back, strong feet with sharp nails to help it climbs up, and a flap of skin called a patagium between their arms to help it to catch the air when flying.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Vượn đen má vàng – Yellow-cheeked gibbon

P5DA6083_L2048

Vượn đen má vàng (con đực) – Yellow-cheeked gibbon (male), Nam Cát Tiên, 4/2018

P5DA6173_L2048

Vượn đen má vàng (con mái) – Yellow-cheeked gibbon (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Vượn đen má vàng có lông màu vàng hung ngay khi sinh ra và sau đó chuyển sáng màu đen. Con đực sẽ giữ nguyên màu lông đen với má vàng rất dễ nhận biết. Con cái sẽ chuyển lại màu lông vàng khi đủ tuổi sinh sản, chỉ còn lại chỏm đầu màu đen.

The yellow-cheeked gibbon is born blond and later turns black. Males carry this colouring through their lifespan and have the distinguishing golden cheeks. Females turn back to blond at sexual maturity, keeping only a black cap on the top of their heads.

Continue reading

Voọc đầu vàng – Golden-headed langur

P5DA5574_L640

Voọc đầu vàng (con đực đầu đàn) – Golden-headed langur (mature male), Cát bà, 11/2017

Mô tả:

Voọc đầu vàng là loài linh trưởng được đánh giá là loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Cơ thể bao phủ một bộ lông màu nâu đen, chân và tay đen, đỉnh đầu, ngực và vai có lông từ vàng óng đến vàng và đuôi rất dài màu đen. Con đực và con cái giống nhau. Con non mới sinh có lông vàng cam toàn cơ thể.

Description:

Golden-headed langur is a critically endangered langur.  It has thick dark brown-to-black hair, hand and feet are black, crown, cheeks and neck are golden to yellowish and black and very long tail. Both sexes are similar. Babies are colored golden-orange.

Clips:

Thông tin thú vị: Vooc đầu vàng đang trên bờ vực tuyệt chủng với tổng số cá thể chỉ còn khoảng 60 con với ba đàn.

Interesting facts: it is on the brink of extinction, with about 60 individuals divided into three families.

Continue reading

Hoẵng Nam bộ (Mễn) con cái, Southern Red Muntjac female, Nam Cát Tiên Oct 2017

P5DA0755_L640

Mô tả:

Hoãng nam bộ (mễn) với kính thước từ 45 -70 cm là môt loài hươu nhỏ nhất trên thế giới. Cơ thể hoãng nam bộ phủ màu đỏ nâu phần dưới đuôi màu trắng.  Con đực có sừng thẳng, nanh dài và dễ nhìn. Con cái không có sừng (nhưng có lông giống như sừng ở trên đỉnh đầu) và nanh của nó nhỏ và gần như nằm trọng trong môi dưới. Hoãng nam bộ còn được gọi là “hươu sủa” do âm thanh báo động nó kêu như là tiếng sủa của con chó nhỏ, khi nó thấy kẻ săn mồi hoặc mối nguy hiểm khác ở gần.

Description:

Southern Red Muntjac (Muntiacus muntjac) with sizes ranging between 45 to 70 cm, is one of the smallest species of deer on earth. It’s body is rusty color, the underside of tail measures  is white. Male has small and straight antlers, long and clearly visible canines. Female doesn’t have antlers (instead, they have a patch of fur on top of the bony knobs on their head) and their canines are small and mostly covered by their upper lip. Southern Red Munjtac is also called ‘barking deer’ due to the alarm call they make when a predator or other threat is nearby – the call sounds like the piercing bark of a small dog.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Sóc lớn đen – Black giant squirrel, Nam Cát Tiên, Oct 2017

T8A_3345_L640

Mô tả:

Sóc lớn đen là một trong bốn thành viên của sóc lớn Phương đông (bao gồm sóc lớn nâu bạc, sóc lớn Ấn độ, sóc lớn xám và sóc lớn đen). Đầu và thân của chúng dài khoảng 40 cm và đuôi có thể dài đến 60 cm. Lưng, tai và đuôi xù của nó có mầu nâu đâm đến màu đen với hông màu nâu sáng hơn.

Description:

Black giant squirrel is one of four members of Oriental giant squirrels (including cream-color giant squirrel, Indian giant squirrel, grizzled giant squirrel and black giant squirrel). It’s head and body length is about 40 cm in length, and the tail is up to 60 cm long. It’s back, ears and bushy tail are deep brown to black with a lighter buff-colored belly.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Cầy lỏn (cầy tranh) – Small Asian mongoose

5D4A8801_L640

Mô tả:

Cầy lỏn có thân mảnh mai và đầu dài với một cái mõm nhọn cùng với đó là một đôi tai ngắn. Chiều dài của đầu và thân khoảng 600 mm. Chúng có bộ lông màu nâu xen trắng, đặc biệt lông trên đầu có màu nâu đỏ đến nâu sẫm. Chân của cầy lỏn có màu trùng với thân hoặc có thể sẫm màu hơn chút ít. Chúng có năm ngón chân với móng vuốt dài. Đuôi dài khoảng 2 phần 3 thân mình

Description:

The body of small Asian mongoose is slender and the head is elongated with a pointed snout with short ears. The lengths of the head and body is about 600 mm. Its body feather is brown with small white strips, the head is reddish brown to dark brown. The legs have same or little darker than the body.  They have five toed feet with long claws. The tail length is about two third of the body.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Voọc chà vá chân đen (con đực non)- Black-shanked douc (young male), Cát tiên Oct 2017

T8A_3397_S640

Voọc chà vá chân đen là một trong nhóm ba loài voọc chà vá (chân nâu, chân xám và chân đen) có bộ mặt màu xanh xám đặc trương với hai vòng mắt mầu vàng. Lông cơ thể của loài này màu xám, cánh tay từ xám đến đen, bàn tay và chân màu đen với vết lông trắng ở mông. Tương tư như các loài chà vá khác, chúng có đuôi màu trắng dài. Các con đực trưởng thành thường tách đàn để tạo một đàn mới.

Black-shanked douc is unique among the three doucs (red, grey and black shanked doucs) in having a largely greyish-blue face with large yellow eye rings. Its body hair is grey, the arms are grey to black and hands, feet and legs are black . Similar to other doucs, it has long white tail. Young males unaffiliated with a family group often make their own troops. They are listed as endanger species (http://www.iucnredlist.org)

Continue reading