Danh sách chim Việt Nam

Danh sách chim sưu tập trong website (xếp theo tên Tiếng Việt):    [admin edit]

 1. Bạc má Bạc má – Great tit
 2. Bạc má bụng vàng Bạc má bụng vàng – Green backed tit
 3. Bạc má đuôi dài Bạc má đuôi dài – Black throated tit
 4. Bạc má đuôi dài đầu xám Bạc má đuôi dài đầu xám – Grey crowned tit
 5. Bạc má màoBạc má mào Bạc má mào – Yellow cheeked tit
 6. Bạc má rừng Bạc má rừng – Yellow browed tit
 7. Bách thanh đuôi dài Bách thanh đuôi dài – Long-tailed shrike
 8. Bách thanh nâu Bách thanh nâu – Northern brown shrike
 9. Bách thanh nhỏ Bách thanh nhỏ – Burmese shrike
 10. Bách thanh vằn Bách thanh vằn – Tiger shrike
 11. Bắp chuối đốm đen Bắp chuối đốm đen – Streaked spiderhunter
 12. Bắp chuối mỏ dài Bắp chuối mỏ dài – Little spiderhunter
 13. Bắt cô trói cột Bắt cô trói cột – Indian cuckoo
 14. Bìm bịp lớn Bìm bịp lớn – Greater Coucal
 15. Bồ nông chân xám Bồ nông chân xám – Spot billed pelican
 16. Bói cá nhỏ Bói cá nhỏ – Pied kingfisher
 17. Bồng chanh (Bói cá) Bồng chanh (Bói cá) – Common kingfisher
 18. Bồng chanh đỏ Bồng chanh đỏ – Black backed kingfisher
 19. Bông lau đít đỏ Bông lau đít đỏ – Northern sooty headed bulbul
 20. Bông lau đít vàng Bông lau đít vàng – Southern sooty-headed bulbul
 21. Bông lau họng vạch Bông lau họng vạch – Stripe-throated bulbul
 22. Bông lau mày trắng Bông lau mày trắng – Yellow-vented bulbul
 23. Bông lau ngực nâu Bông lau ngực nâu – Brown breasted bulbul
 24. Bông lau tai vằn Bông lau tai vằn – Streak-eared bulbul
 25. Bông lau Trung quốc Bông lau Trung quốc – Light vented bulbul
 26. Cà kheo cánh đen Cà kheo cánh đen – Black-winged stilt
 27. Cành cạch bụng hung Cành cạch bụng hung – Ochraceous bulbul
 28. Cành cạch lớn Cành cạch lớn – Puff-throated Bulbul
 29. Cành cạch nhỏ Cành cạch nhỏ – Grey-eyed bulbul
 30. Cành cạch núi Cành cạch núi – Mountain bulbul
 31. Cành cạch xám Cành cạch xám – Ashy bulbul
 32. Cành cạnh đen Cành cạnh đen – Black bulbul
 33. Cành cạnh hung Cành cạnh hung – Chestnut bulbul
 34. Cao cát bụng trắng Cao cát bụng trắng – Oriental pied hornbill
 35. Cắt nhỏ họng trắng Cắt nhỏ họng trắng – White rumped falcon
 36. Chào mào Chào mào – Red-whiskered bulbul
 37. Chào mào vàng đầu đen Chào mào vàng đầu đen – Black headed bulbul
 38. Chào mào vàng mào đen Chào mào vàng mào đen – Black-crested bulbul
 39. Chèo bẻo bờm Chèo bẻo bờm – Hair-crested drongo
 40. Chèo bẻo đen Chèo bẻo đen – Black drongo
 41. Chèo bẻo đuôi cờ Chèo bẻo đuôi cờ – Greater racket-tailed drongo
 42. Chèo bẻo rừng Chèo bẻo rừng – Bronzed drongo
 43. Chèo bẻo xám Chèo bẻo xám – Scooty drongo
 44. Chèo bẻo xám mặt trắng Chèo bẻo xám mặt trắng – Chinese white-faced drongo
 45. Chèo chẹo lớn Chèo chẹo lớn – Large hawk cuckoo
 46. Chìa vôi núi Chìa vôi núi – Grey wagtail
 47. Chìa vôi rừng Chìa vôi rừng – Forest Wagtail
 48. Chìa vôi trắng Trung Quốc Chìa vôi trắng Trung Quốc – Chinese wagtail
 49. Chìa vôi vàng Chìa vôi vàng – Eastern yellow wagtail
 50. Chích bông cánh vàng Chích bông cánh vàng – dark necked tailorbird
 51. Chích bông đuôi dài Chích bông đuôi dài – Common tailorbird
 52. Chích bông nâu Chích bông nâu – Ashy tailorbird
 53. Chích bụng hung Chích bụng hung – Buff throated Warbler
 54. Chích chạch má vàng Chích chạch má vàng – Pin-striped tit babbler
 55. Chích chân khỏe Chích chân khỏe – Brownish flanked bush warbler
 56. Chích chân xám Chích chân xám – Pale-legged leaf warbler
 57. Chích chòe lửa Chích chòe lửa – White-rumped shama
 58. Chích chòe nước đầu trắng Chích chòe nước đầu trắng – White crowned forktail
 59. Chích chòe nước nhỏ Chích chòe nước nhỏ – Little forktail
 60. Chích chòe nước trán trắng Chích chòe nước trán trắng – Slaty backed forktail
 61. Chích chòe thanChích chòe than Chích chòe than – Oriental magpie-robin
 62. Chích đớp ruồi đuôi xám Chích đớp ruồi đuôi xám – Plain-tailed warber
 63. Chích đớp ruồi mặt đen Chích đớp ruồi mặt đen – Black faced warbler
 64. Chích đuôi cụt bụng vàng Chích đuôi cụt bụng vàng – Chestnut headed tesia
 65. Chích đuôi cụt bụng xanh Chích đuôi cụt bụng xanh – Grey bellied tesia
 66. Chích lá mỏ rộng Chích lá mỏ rộng – Large-billed leaf warbler
 67. Chích mào phương đông Chích mào phương đông – Eastern-crowned warbler
 68. Chích mày xám Chích mày xám – Ashy-throated warbler
 69. Chích mỏ rộng Chích mỏ rộng – Thick billed warbler
 70. Chiền chiện bụng hung Chiền chiện bụng hung – Plain Prinia
 71. Chiền chiện bụng vàng Chiền chiện bụng vàng – Yellow bellied prinia
 72. Chiền chiện đồng hung Chiền chiện đồng hung – Zitting cisticola
 73. Chim di đá Chim di đá – Scaly-breasted munia
 74. Chim khách đuôi cờ Chim khách đuôi cờ – Ratchet-tailed treepie
 75. Chim Lam Chim Lam – Asian Fairy-bluebird
 76. Chim manh Chim manh – Paddyfield pipit
 77. Chim mào vàng Chim mào vàng – Bird. yellow head
 78. Chim nghệ lớn Chim nghệ lớn – great iora
 79. Chim nghệ ngực vàng Chim nghệ ngực vàng – Common iora
 80. Chim sâu bụng vạch Chim sâu bụng vạch – Yellow-vented flowerpecker
 81. Chim sâu lưng đỏChim sâu lưng đỏ Chim sâu lưng đỏ – Scarlet-backed flowerpecker
 82. Chim sâu mỏ lớn Chim sâu mỏ lớn – Thick-billed flowerpecker
 83. Chim sâu ngực đỏ Chim sâu ngực đỏ – Fire breasted flowerpecker
 84. Chim xanh bụng vàng Chim xanh bụng vàng – Orange-bellied leafbird
 85. Chim xanh Nam bộ Chim xanh Nam bộ – Blue winged leafbird
 86. Chim xanh trán vàng Chim xanh trán vàng – Golden-fronted Leafbird
 87. Choàng choạc hung Choàng choạc hung – Rufous treepie
 88. Choắt bụng trắng Choắt bụng trắng – Green Sandpiper
 89. Choắt bụng xám Choắt bụng xám – Wood Sandpiper
 90. Choắt chân đỏ Choắt chân đỏ – Spotted redshank
 91. Choắt chân màng lớn Choắt chân màng lớn – Asian Dowitcher
 92. Choắt đốm đen Choắt đốm đen – Marsh sandpiper
 93. Choắt lớn Choắt lớn – Common greensank
 94. Choắt mỏ cong bé Choắt mỏ cong bé – Whimbrel
 95. Choắt mỏ thẳng đuôi đen Choắt mỏ thẳng đuôi đen – Black-tailed Godwit
 96. Choắt nhỏ Choắt nhỏ – Common Sandpiper
 97. Choi choi Mông cổ Choi choi Mông cổ – Lesser sand plover
 98. Choi choi nhỏ Choi choi nhỏ – Little Ringed Plover
 99. Choi choi vàng Choi choi vàng – Pacific golden plover
 100. Chuối tiêu đất Chuối tiêu đất – Buff-breasted Babbler
 101. Chuối tiêu đuôi ngắn Chuối tiêu đuôi ngắn – Scaly crowned babbler
 102. Chuối tiêu họng đốm Chuối tiêu họng đốm – Spot-throated babbler
 103. Chuối tiêu mỏ to Chuối tiêu mỏ to – Abbott’s babbler
 104. Chuối tiêu ngực đốm Chuối tiêu ngực đốm – Puff-throated babbler
 105. Cò bợCò bợ Cò bợ – Chinese pond heron
 106. Cô cô xanh Cô cô xanh – Green Cochoa
 107. Cò lửa lùn Cò lửa lùn – Yellow Bittern
 108. Cò ngành lớn Cò ngành lớn – Great egret
 109. Cò ốc Cò ốc – Asian open bill stork
 110. Cổ rắn Cổ rắn – Oriental darter
 111. Cò ruồi Cò ruồi – Cattle egret
 112. Cò thìa mặt đen Cò thìa mặt đen – Blackfaced spoonbills
 113. Cò trắng Cò trắng – Little egret
 114. Cò trắng Trung Quốc Cò trắng Trung Quốc – Chinese egret
 115. Cốc đen Cốc đen – Little cormorant
 116. Công lục đông dương Công lục đông dương – Green peafowl Peacock
 117. Cu cu đen Cu cu đen – Square tailed drongo cuckoo
 118. Cu gáy cổ cườm Cu gáy cổ cườm – Spotted dove
 119. Cú lợn lưng xám Cú lợn lưng xám – Barn owl
 120. Cu luồngCu luồng Cu luồng – Grey capped emerald Dove
 121. Cú mèo khoang cổ Cú mèo khoang cổ – Collared scops owl
 122. Cú muỗi đuôi dài Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar
 123. Cú muỗi xám Cú muỗi xám – Grey nightjar
 124. Cu rốc cổ đỏ Cu rốc cổ đỏ – Coppersmith Barbet
 125. Cu rốc đầu đen Cu rốc đầu đen – Blue-eared barbet
 126. Cu rốc Đông dương Cu rốc Đông dương – Indochinese barbet
 127. Cu rốc họng vàng Cu rốc họng vàng – Golden-throated barbet
 128. Cu rốc họng vàng Trung bộ Cu rốc họng vàng Trung bộ – Necklaced barbet
 129. Cú vọ Cú vọ – Asian barred owlet
 130. Cú vọ mặt trắng Cú vọ mặt trắng – Collared owlet
 131. Cu xanh khoang cổ Cu xanh khoang cổ – Orange-breasted green pigeon
 132. Cun cút vằn Cun cút vằn – Barred buttonquail
 133. Cuốc ngực trắng Cuốc ngực trắng – White breasted waterhen
 134. Đại bàng mã lai Đại bàng mã lai – Black eagle
 135. Diệc lửa Diệc lửa – Purple heron
 136. Diệc xám Diệc xám – Grey heron
 137. Diều Ấn Dộ Diều Ấn Dộ – Grey-faced buzzard
 138. Diều đầu trắng Diều đầu trắng – Eastern Marsh-harrier
 139. Diều hâu Diều hâu – Black kite
 140. Diều hoa Jerdon Diều hoa Jerdon – Jerdon’s Baza
 141. Diều hoa Miến Điện Diều hoa Miến Điện – Crested serpent eagle
 142. Diều mào Diều mào – Black baza
 143. Diều trắng Diều trắng – Black shoulder kite
 144. Dô nách xám Dô nách xám – Small Pratincole
 145. Đớp ruồi cằm đenĐớp ruồi cằm đen Đớp ruồi cằm đen – Fujian Niltava
 146. Đớp ruồi cổ hung Đớp ruồi cổ hung – Rufous-gorgeted Flycatcher
 147. Đớp ruồi đầu xám Đớp ruồi đầu xám – Grey-headed flycatcher
 148. Đớp ruồi đầu xanhĐớp ruồi đầu xanh Đớp ruồi đầu xanh – Sapphire Flycatcher
 149. Đớp ruồi đen mày trắng Đớp ruồi đen mày trắng – Little Pied flycatcher
 150. Đớp ruồi đuôi trắngĐớp ruồi đuôi trắng Đớp ruồi đuôi trắng – White tailed flycatcher
 151. Đớp ruồi họng hungĐớp ruồi họng hung Đớp ruồi họng hung – Hill blue flycatcher
 152. Đớp ruồi họng vàngĐớp ruồi họng vàng Đớp ruồi họng vàng – Tickell’s Blue Flycatcher
 153. Đớp ruồi lớnĐớp ruồi lớn Đớp ruồi lớn – Large niltava
 154. Đớp ruồi lưng vàng Đớp ruồi lưng vàng – Narcissus Flycatcher
 155. Đớp ruồi lưng xanhĐớp ruồi lưng xanh Đớp ruồi lưng xanh – Green backed flycatcher
 156. Đớp ruồi mặt đen Đớp ruồi mặt đen – Staly blue flycatcher
 157. Đớp ruồi mày hung Đớp ruồi mày hung – Rufous-browed flycatcher
 158. Đớp ruồi mày trắngĐớp ruồi mày trắng Đớp ruồi mày trắng – Snowy-browed flycatcher
 159. Đớp ruồi MugiĐớp ruồi Mugi Đớp ruồi Mugi – Mugimaki flycatcher
 160. Đớp ruồi nâu Đớp ruồi nâu – Asian brown flycatcher
 161. Đớp ruồi ngực nâu Đớp ruồi ngực nâu – Brown breasted flycatcher
 162. Đớp ruồi rừng ngực nâu Đớp ruồi rừng ngực nâu – Brown-chested jungle flycatcher
 163. Đớp ruồi Sibêri Đớp ruồi Sibêri – Dark-sided flycatcher
 164. Đớp ruồi Taiga Đớp ruồi Taiga – Taiga flycatcher
 165. Đớp ruồi Thiên đườngĐớp ruồi Thiên đường Đớp ruồi Thiên đường – Chinese paradise flycatcher
 166. Đớp ruồi thiên đường Nhật bản Đớp ruồi thiên đường Nhật bản – Japanese paradise flycatcher
 167. Đớp ruồi trán đen Đớp ruồi trán đen – Small Niltava
 168. Đớp ruồi vàngĐớp ruồi vàng Đớp ruồi vàng – Yellow-rumped Flycatcher
 169. Đớp ruồi xanh gáy đenĐớp ruồi xanh gáy đen Đớp ruồi xanh gáy đen – Black naped monarch
 170. Đớp ruồi xanh Hải Nam Đớp ruồi xanh Hải Nam – Hainan flycatcher
 171. Đớp ruồi xanh họng hung Đớp ruồi xanh họng hung – Blue throated flycatcher
 172. Đớp ruồi xanh nhạt Đớp ruồi xanh nhạt – Pale blue flycatcher
 173. Đớp ruồi xanh xám Đớp ruồi xanh xám – Verditer Flycatcher
 174. Đuôi cụt bụng vằnĐuôi cụt bụng vằn Đuôi cụt bụng vằn – Bar bellied pitta
 175. Đuôi cụt cánh xanh Đuôi cụt cánh xanh – Blue winged pitta
 176. Đuôi cụt đầu đỏĐuôi cụt đầu đỏ Đuôi cụt đầu đỏ – Blue pitta
 177. Đuôi cụt đầu hung Đuôi cụt đầu hung – Rusty naped pitta
 178. Đuôi cụt đầu xám Đuôi cụt đầu xám – Blue rumped pitta
 179. Đuôi cụt gáy xanh Đuôi cụt gáy xanh – Blue naped pitta
 180. Đuôi đỏ đầu xámĐuôi đỏ đầu xám Đuôi đỏ đầu xám – Plumbeous water redstart
 181. Đuôi đỏ núi đá trán xámĐuôi đỏ núi đá trán xám Đuôi đỏ núi đá trán xám – Daurian redstart
 182. Gà lôi hông tía Gà lôi hông tía – Siamese Fireback
 183. Gà lôi nước Gà lôi nước – Pheasant-tailed jacana
 184. Gà lôi nước Ấn Độ Gà lôi nước Ấn Độ – Bronze-winged jacana
 185. Gà lôi trắng Beli Gà lôi trắng Beli – Lophura nycthemera beli
 186. Gà nước họng trắngGà nước họng trắng Gà nước họng trắng – Slaty-legged crake
 187. Gà nước mày trắng Gà nước mày trắng – White-browed crake
 188. Gà rừng đỏ tai trắng châu ÁGà rừng đỏ tai trắng châu Á Gà rừng đỏ tai trắng châu Á – Asian junglefowl with white ear
 189. Gà so cổ hung Gà so cổ hung – Orange-necked Partridge
 190. Gà so họng hung Gà so họng hung – Rufous throated partridge
 191. Gà so họng trắng Gà so họng trắng – Bar backed partridge
 192. Gà tiền mặt đỏ Gà tiền mặt đỏ – Germain’s peacock-pheasant
 193. Gầm ghì vằn Gầm ghì vằn – Barred Cuckoo Dove
 194. Gầm gì lưng nâu Gầm gì lưng nâu – Mountain imperial pigeon
 195. Giang sen Giang sen – Painted stork
 196. Giẻ cùi bụng vàng Giẻ cùi bụng vàng – Yellow breasted magpie
 197. Giẻ cùi mỏ đỏ Giẻ cùi mỏ đỏ – Red-billed blue magpie
 198. Gõ kiến bụng hung Gõ kiến bụng hung – Rufous bellied woodpecker
 199. Gõ kiến đầu rắn Gõ kiến đầu rắn – Black and buff woodpecker
 200. Gõ kiến nâu cổ đỏ Gõ kiến nâu cổ đỏ – Bay woodpecker
 201. Gõ kiến nhỏ ngực đỏ Gõ kiến nhỏ ngực đỏ – Crimson breasted woodpecker
 202. Gõ kiến vàng lớn Gõ kiến vàng lớn – Greater Flameback
 203. Gõ kiến vàng nhỏGõ kiến vàng nhỏ Gõ kiến vàng nhỏ – Common flameback
 204. Gõ kiến xám Gõ kiến xám – Great slaty woodpecker
 205. Gõ kiến xanh bụng vàngGõ kiến xanh bụng vàng Gõ kiến xanh bụng vàng – Laced woodpecker
 206. Gõ kiến xanh cánh đỏ Gõ kiến xanh cánh đỏ – Himalayan yellownape
 207. Gõ kiến xanh hông đỏGõ kiến xanh hông đỏ Gõ kiến xanh hông đỏ – Black headed woodpecker
 208. Hạc cổ trắng Hạc cổ trắng – Woolly-necked stork
 209. Họa mi Họa mi – Chinese Hwamei
 210. Họa mi đất mày trắng Họa mi đất mày trắng – White-browed Scimitar Babbler
 211. Họa mi mỏ ngắn Họa mi mỏ ngắn – Yellow eyed babbler
 212. Họa mi nhỏ Họa mi nhỏ – Chestnut capped babbler
 213. Hoét đá Hoét đá – Blue rock thrush
 214. Hoét đá họng trắng Hoét đá họng trắng – White throated rock thrush
 215. Hoét đen cánh trắng Hoét đen cánh trắng – Grey-winged blackbird
 216. Hoét đuôi cụt mày trắng Hoét đuôi cụt mày trắng – Lesser shortwing
 217. Hoét mày trắng Hoét mày trắng – Eyebrowed thrush
 218. Hoét ngực đen Hoét ngực đen – Black breasted thrush
 219. Hoét Nhật BảnHoét Nhật Bản Hoét Nhật Bản – Japanese thrush
 220. Hoét Sibêri Hoét Sibêri Hoét Sibêri – Siberian thrush
 221. Hoét vàng Hoét vàng – Orange-headed Thrush
 222. Hoét xanh lam Hoét xanh lam – Blue whistling thrush
 223. Hù trán trắng Hù trán trắng – Spotted owlet
 224. Hút mật bụng hung Hút mật bụng hung – Ruby-cheeked Sunbird
 225. Hút mật bụng vàngHút mật bụng vàng Hút mật bụng vàng – Mrs Gould’s sunbird
 226. Hút mật đuôi nhọnHút mật đuôi nhọn Hút mật đuôi nhọn – Fork-tailed sunbird
 227. Hút mật đuôi xanhHút mật đuôi xanh Hút mật đuôi xanh – Green tailed sunbird
 228. Hút mật họng đenHút mật họng đen Hút mật họng đen – Purple sunbird
 229. Hút mật họng hồng Hút mật họng hồng – Van Hasselt’s sunbird
 230. Hút mật họng nâu Hút mật họng nâu – Brown-throated sunbird
 231. Hút mật họng tím Hút mật họng tím – Olive-backed sunbird
 232. Hút mật họng vàng Trung bộHút mật họng vàng Trung bộ Hút mật họng vàng Trung bộ – Annam sunbird
 233. Hút mật lưng đen Hút mật lưng đen – Copper-throated sunbird
 234. Hút mật xác pháoHút mật xác pháo Hút mật xác pháo – Crimson sunbird
 235. Khướu bạc má Khướu bạc má – Black-throated laughingthrush
 236. Khướu bụi đầu đen Khướu bụi đầu đen – Grey-throated Babbler
 237. Khướu bụi đốm cổ Khướu bụi đốm cổ – Spot-necked babbler
 238. Khướu bụi vàng Khướu bụi vàng – Golden babbler
 239. Khướu đá cánh vằn Khướu đá cánh vằn – Bar winged wren babbler
 240. Khướu đá đuôi ngắn Khướu đá đuôi ngắn – Streaked wren babbler
 241. Khướu đá hoa Khướu đá hoa – Limestone Wren Babbler
 242. Khướu đất họng xám Khướu đất họng xám – Pale throated wren babbler
 243. Khướu đầu đen Khướu đầu đen – Black-hooded Laughingthrush
 244. Khướu đầu đen má xám Khướu đầu đen má xám – Collared laughingthrush
 245. Khướu đầu trắng Khướu đầu trắng – White crested laughingthrush
 246. Khướu đầu xám Khướu đầu xám – White-cheeked laughingthrush
 247. Khướu đuôi vằn Vân Nam Khướu đuôi vằn Vân Nam – Western Spectacled barwing
 248. Khướu khoang cổ Khướu khoang cổ – Lesser Necklaced Laughingthrush
 249. Khướu lùn cánh xanh Khướu lùn cánh xanh – Blue-winged minla
 250. Khướu lùn đuôi hung Khướu lùn đuôi hung – Bar throated Minla
 251. Khướu mào bụng trắng Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis
 252. Khướu mào cổ hung Khướu mào cổ hung – Whiskered yuhina
 253. Khướu mào cổ trắng Khướu mào cổ trắng – White collared Yuhina
 254. Khướu mào họng đốm Khướu mào họng đốm – Stripe throated Yuhina
 255. Khướu mào khoang cổ Khướu mào khoang cổ – Chestnut-collared yuhina
 256. Khướu mặt đen Khướu mặt đen – Black faced laughingthrush
 257. Khướu mỏ cong Khướu mỏ cong – Sickle billed scimitar babbler
 258. Khướu mỏ dài Khướu mỏ dài – Short-tailed scimitar babbler
 259. Khướu mỏ dẹp đầu đen Khướu mỏ dẹp đầu đen – Black-headed Parrotbill
 260. Khướu mỏ dẹt cằm đen Khướu mỏ dẹt cằm đen – Spot breasted Parrotbill
 261. Khướu mỏ quặp mày trắngKhướu mỏ quặp mày trắng Khướu mỏ quặp mày trắng – White-browed Shrike Babbler
 262. Khướu Ngọc Linh Khướu Ngọc Linh – Golden winged laughingthrush
 263. Khướu ngực cam Khướu ngực cam – Orange-breasted laughingthrush
 264. Khướu vằn đầu đen Khướu vằn đầu đen – Black crowned barwing
 265. Kịch Kịch – Eurasia common moorhen
 266. Kim oanh tai bạc Kim oanh tai bạc – Silver-eared mesia
 267. Lách tách cánh nâu Lách tách cánh nâu – Rufous wing fulvetta
 268. Lách tách Đông Dương Lách tách Đông Dương – Indochinese Fulvetta
 269. Lách tách gáy đen Lách tách gáy đen – Black crowned fulvetta
 270. Lách tách họng vạch Lách tách họng vạch – Manipur Fulvetta
 271. Lách tách mày đen Lách tách mày đen – Black-browed fulvetta
 272. Lách tách mày trắng Lách tách mày trắng – White browed fulvetta
 273. Lách tách vành mắt Lách tách vành mắt – Mountain fulvetta
 274. Le hôi Le hôi – Little grebe
 275. Le nâu Le nâu – Lesser whistling duck
 276. Manh lớn Manh lớn – Richard’s pipit
 277. Manh Vân Nam Manh Vân Nam – Olive-backed pipit
 278. Mi đầu đen Mi đầu đen – Black-headed Sibia
 279. Mi Langbian Mi Langbian – Grey-crowned Crocias
 280. Mỏ rộng đen Mỏ rộng đen – Dusky broadbill
 281. Mỏ rộng đen đỏ Mỏ rộng đen đỏ – Black-and-red broadbill
 282. Mỏ rộng hồng Mỏ rộng hồng – Banded broadbill
 283. Mỏ rộng hung Mỏ rộng hung – Silver breasted broadbill
 284. Mỏ rộng xanh Mỏ rộng xanh – Long tailed broadbill
 285. Nhạn bụng trắng Nhạn bụng trắng – Barn swallow hirundo rustica
 286. Nuốc bụng vàng Nuốc bụng vàng – Orange-breasted Trogon
 287. Nuốc đầu đỏ Nuốc đầu đỏ – Red headed trogon
 288. Oanh cổ đỏOanh cổ đỏ Oanh cổ đỏ – Siberian Rubythroat
 289. Oanh cổ trắng Oanh cổ trắng – Rufous-tailed robin
 290. Oanh cổ xanh Oanh cổ xanh – Siberian blue throat
 291. Oanh đuôi nhọn lưng xanh Oanh đuôi nhọn lưng xanh – Red franked bluetail
 292. Oanh đuôi trắngOanh đuôi trắng Oanh đuôi trắng – White tailed robin
 293. Oanh lưng xanh Oanh lưng xanh – Siberian Blue Robin
 294. Oanh Nhật Oanh Nhật – Japanese Robin
 295. Phướn lớn Phướn lớn – Green-billed malkoha
 296. Phường chèo đen Phường chèo đen – Bar wing flycatcher shrike
 297. Phường chèo đỏ lớnPhường chèo đỏ lớn Phường chèo đỏ lớn – Scarlet minivet
 298. Phường chèo má xámPhường chèo má xám Phường chèo má xám – grey chinned minivet
 299. Phường chèo nâu mày trắng Phường chèo nâu mày trắng – Common woodshrike
 300. Phường chèo nhỏPhường chèo nhỏ Phường chèo nhỏ – Small minivet
 301. Phường chèo Swinhoe Phường chèo Swinhoe – Brown rumped minivet
 302. Phường chèo xám Phường chèo xám – Black winged cuckooshrike
 303. Phường chèo xám lớn Phường chèo xám lớn – Large cuckooshrike
 304. Phường chèo xám nhỏ Phường chèo xám nhỏ – Indochinese cuckooshrike
 305. Quạ đen Quạ đen – Large-billed crow
 306. Quạ thông Quạ thông – Eurasian jay
 307. Quắm đen Quắm đen – Glossy ibis
 308. Rẽ giun á châu Rẽ giun á châu – Pin-tailed snipe
 309. Rẻ quạt họng trắng Rẻ quạt họng trắng – White-throated fantail
 310. Sả đầu đen Sả đầu đen – Black capped kingfisher
 311. Sả đầu nâu Sả đầu nâu – White throated Kingfisher
 312. Sả vằn (trống/mái)Sả vằn (trống/mái) Sả vằn (trống/mái) – Banded Kingfisher
 313. Sâm cầm Sâm cầm – Eurasian coot
 314. Sáo đá đuôi hung Sáo đá đuôi hung – Chestnut-tailed starling
 315. Sáo đá má trắng Sáo đá má trắng – White cheeked starling
 316. Sáo đá mỏ đỏ Sáo đá mỏ đỏ – Red bill starling
 317. Sáo đá mỏ vàng Sáo đá mỏ vàng – Great myna
 318. Sáo nâu Sáo nâu – Common myna
 319. Sẻ Sẻ – Eurasian tree sparrow
 320. Sẻ bụ đầu đenSẻ bụ đầu đen Sẻ bụ đầu đen – Siberian stonechat
 321. Sẻ bụi đen Sẻ bụi đen – Pied Bushchat
 322. Sẻ bụi xámSẻ bụi xám Sẻ bụi xám – Grey Bushchat
 323. Sẻ đồng đầu xámSẻ đồng đầu xám Sẻ đồng đầu xám – Chestnut eared bunting
 324. Sẻ đồng lùn Sẻ đồng lùn – Little bunting
 325. Sẻ đồng mặt đen Sẻ đồng mặt đen – Black-faced bunting
 326. Sẻ đồng ngực vàng Sẻ đồng ngực vàng – Yellow-breasted bunting
 327. Sẻ thông đầu đen Sẻ thông đầu đen – Black headed greenfinch
 328. Sẻ thông đầu xám Sẻ thông đầu xám – Grey-capped greenfinch
 329. Sẻ thông họng vàng Sẻ thông họng vàng – Vietnamese Greenfinch
 330. Te vặt Te vặt – Red-wattled Lapwing
 331. Thầy chùa bụng nâu Thầy chùa bụng nâu – Lineated Barbet
 332. Thầy chùa đầu xám Thầy chùa đầu xám – Green eared barbet
 333. Thầy chùa đít đỏ Thầy chùa đít đỏ – Red-vented Barbet
 334. Thầy chùa lớn Thầy chùa lớn – Great barbet
 335. Tìm vịtTìm vịt Tìm vịt – Plaintive cuckooo
 336. Trảu đầu hung Trảu đầu hung – Chestnut-headed Bee-eater
 337. Trảu đuôi xanh Trảu đuôi xanh – Blue-tailed bee-eater
 338. Trảu lớn Trảu lớn – Blue-bearded bee-eater
 339. Trèo cây bụng hung Trèo cây bụng hung – Chestnut bellied nuthatch
 340. Trèo cây đít hung Trèo cây đít hung – Chestnut vented nuthatch
 341. Trèo cây Himalaia Trèo cây Himalaia – White tailed nuthatch
 342. Trèo cây trán đen Trèo cây trán đen – Velvet-fronted nuthatch
 343. Tử anh Tử anh – Maroon Oriole
 344. Tu hú châu Á Tu hú châu Á – Asian koel
 345. Ưng Ấn Độ Ưng Ấn Độ – Crested Goshawk
 346. Ưng bụng hung Ưng bụng hung – Besra
 347. Ưng mày trắng Ưng mày trắng – Eurasia sparrowhawk
 348. Vạc xám Vạc xám – Black-crowned night heron
 349. Vàng anh đầu đen Vàng anh đầu đen – Black-hooded oriole
 350. Vàng anh Trung Quốc Vàng anh Trung Quốc – Black-naped oriole
 351. Vành khuyên Nhật bản Vành khuyên Nhật bản – Japanese white eye
 352. Vành khuyên sườn hung Vành khuyên sườn hung – Chestnut flanked white-eye
 353. Vẹo cổ Vẹo cổ – Eurasian Wryneck
 354. Vịt cổ xanhVịt cổ xanh Vịt cổ xanh – Mallard
 355. Vịt mỏ đốm Vịt mỏ đốm – Chinese spot-billed duck
 356. Vịt mỏ thìa Vịt mỏ thìa – Northern shoveler
 357. Xít Xít – Grey headed swamphen
 358. Yến màoYến mào Yến mào – Crested treeswift
 359. Yểng quạ Yểng quạ – Oriental dollarbird

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s