Danh sách chim Việt Nam

Danh sách chim sưu tập trong website (xếp theo tên Tiếng Việt):    [admin edit]

 1. Bạc má Bạc má – Great tit
 2. Bạc má bụng vàng Bạc má bụng vàng – Green backed tit
 3. Bạc má đuôi dài Bạc má đuôi dài – Black throated tit
 4. Bạc má đuôi dài đầu xám Bạc má đuôi dài đầu xám – Grey crowned tit
 5. Bạc má màoBạc má mào Bạc má mào – Yellow cheeked tit
 6. Bạc má rừng Bạc má rừng – Yellow browed tit
 7. Bách thanh đuôi dài Bách thanh đuôi dài – Long-tailed shrike
 8. Bách thanh nâu Bách thanh nâu – Northern brown shrike
 9. Bách thanh nhỏ Bách thanh nhỏ – Burmese shrike
 10. Bách thanh vằn Bách thanh vằn – Tiger shrike
 11. Bắp chuối đốm đen Bắp chuối đốm đen – Streaked spiderhunter
 12. Bắp chuối mỏ dài Bắp chuối mỏ dài – Little spiderhunter
 13. Bắt cô trói cột Bắt cô trói cột – Indian cuckoo
 14. Bìm bịp lớn Bìm bịp lớn – Greater Coucal
 15. Bồ nông chân xám Bồ nông chân xám – Spot billed pelican
 16. Bói cá nhỏ Bói cá nhỏ – Pied kingfisher
 17. Bồng chanh (Bói cá) Bồng chanh (Bói cá) – Common kingfisher
 18. Bồng chanh đỏ Bồng chanh đỏ – Black backed kingfisher
 19. Bông lau đít đỏ Bông lau đít đỏ – Northern sooty headed bulbul
 20. Bông lau đít vàng Bông lau đít vàng – Southern sooty-headed bulbul
 21. Bông lau họng vạch Bông lau họng vạch – Stripe-throated bulbul
 22. Bông lau mày trắng Bông lau mày trắng – Yellow-vented bulbul
 23. Bông lau ngực nâu Bông lau ngực nâu – Brown breasted bulbul
 24. Bông lau tai vằn Bông lau tai vằn – Streak-eared bulbul
 25. Bông lau Trung quốc Bông lau Trung quốc – Light vented bulbul
 26. Cà kheo cánh đen Cà kheo cánh đen – Black-winged stilt
 27. Cành cạch bụng hung Cành cạch bụng hung – Ochraceous bulbul
 28. Cành cạch lớn Cành cạch lớn – Puff-throated Bulbul
 29. Cành cạch nhỏ Cành cạch nhỏ – Grey-eyed bulbul
 30. Cành cạch núi Cành cạch núi – Mountain bulbul
 31. Cành cạch xám Cành cạch xám – Ashy bulbul
 32. Cành cạnh đen Cành cạnh đen – Black bulbul
 33. Cành cạnh hung Cành cạnh hung – Chestnut bulbul
 34. Cao cát bụng trắng Cao cát bụng trắng – Oriental pied hornbill
 35. Cắt nhỏ họng trắng Cắt nhỏ họng trắng – White rumped falcon
 36. Chào mào Chào mào – Red-whiskered bulbul
 37. Chào mào mỏ lớn Chào mào mỏ lớn – Crested finchbill
 38. Chào mào vạch Chào mào vạch – Striated bulbul
 39. Chào mào vàng đầu đen Chào mào vàng đầu đen – Black headed bulbul
 40. Chào mào vàng mào đen Chào mào vàng mào đen – Black-crested bulbul
 41. Chèo bẻo bờm Chèo bẻo bờm – Hair-crested drongo
 42. Chèo bẻo đen Chèo bẻo đen – Black drongo
 43. Chèo bẻo đuôi cờ Chèo bẻo đuôi cờ – Greater racket-tailed drongo
 44. Chèo bẻo rừng Chèo bẻo rừng – Bronzed drongo
 45. Chèo bẻo xám Chèo bẻo xám – Scooty drongo
 46. Chèo bẻo xám mặt trắng Chèo bẻo xám mặt trắng – Chinese white-faced drongo
 47. Chèo chẹo lớn Chèo chẹo lớn – Large hawk cuckoo
 48. Chìa vôi núi Chìa vôi núi – Grey wagtail
 49. Chìa vôi rừng Chìa vôi rừng – Forest Wagtail
 50. Chìa vôi trắng Trung Quốc Chìa vôi trắng Trung Quốc – Chinese wagtail
 51. Chìa vôi vàng Chìa vôi vàng – Eastern yellow wagtail
 52. Chích bông cánh vàng Chích bông cánh vàng – dark necked tailorbird
 53. Chích bông đuôi dài Chích bông đuôi dài – Common tailorbird
 54. Chích bông nâu Chích bông nâu – Ashy tailorbird
 55. Chích bụng hung Chích bụng hung – Buff throated Warbler
 56. Chích chạch má vàng Chích chạch má vàng – Pin-striped tit babbler
 57. Chích chân khỏe Chích chân khỏe – Brownish flanked bush warbler
 58. Chích chân xám Chích chân xám – Pale-legged leaf warbler
 59. Chích chòe lửa Chích chòe lửa – White-rumped shama
 60. Chích chòe nước đầu trắng Chích chòe nước đầu trắng – White crowned forktail
 61. Chích chòe nước nhỏ Chích chòe nước nhỏ – Little forktail
 62. Chích chòe nước trán trắng Chích chòe nước trán trắng – Slaty backed forktail
 63. Chích chòe than Chích chòe than – Oriental magpie-robin
 64. Chích đớp ruồi đuôi xám Chích đớp ruồi đuôi xám – Plain-tailed warber
 65. Chích đớp ruồi mặt đen Chích đớp ruồi mặt đen – Black faced warbler
 66. Chích đuôi cụt bụng vàng Chích đuôi cụt bụng vàng – Chestnut headed tesia
 67. Chích đuôi cụt bụng xanh Chích đuôi cụt bụng xanh – Grey bellied tesia
 68. Chích lá mỏ rộng Chích lá mỏ rộng – Large-billed leaf warbler
 69. Chích mào phương đông Chích mào phương đông – Eastern-crowned warbler
 70. Chích mày xám Chích mày xám – Ashy-throated warbler
 71. Chích mỏ rộng Chích mỏ rộng – Thick billed warbler
 72. Chiền chiện bụng hung Chiền chiện bụng hung – Plain Prinia
 73. Chiền chiện bụng vàng Chiền chiện bụng vàng – Yellow bellied prinia
 74. Chiền chiện đồng hung Chiền chiện đồng hung – Zitting cisticola
 75. Chim di đá Chim di đá – Scaly-breasted munia
 76. Chim khách đuôi cờ Chim khách đuôi cờ – Ratchet-tailed treepie
 77. Chim Lam Chim Lam – Asian Fairy-bluebird
 78. Chim manh Chim manh – Paddyfield pipit
 79. Chim manh hồng Chim manh hồng – Rosy pipit
 80. Chim manh họng đỏ Chim manh họng đỏ – Red-throated pipit
 81. Chim manh lớn Chim manh lớn – Richard’s pipit
 82. Chim manh lưng xanh Chim manh lưng xanh – Olive-backed pipit
 83. Chim mào vàng Chim mào vàng – Bird. yellow head
 84. Chim nghệ lớn Chim nghệ lớn – great iora
 85. Chim nghệ ngực vàng Chim nghệ ngực vàng – Common iora
 86. Chim sâu bụng vạch Chim sâu bụng vạch – Yellow-vented flowerpecker
 87. Chim sâu lưng đỏChim sâu lưng đỏ Chim sâu lưng đỏ – Scarlet-backed flowerpecker
 88. Chim sâu mỏ lớn Chim sâu mỏ lớn – Thick-billed flowerpecker
 89. Chim sâu ngực đỏ Chim sâu ngực đỏ – Fire breasted flowerpecker
 90. Chim xanh bụng vàng Chim xanh bụng vàng – Orange-bellied leafbird
 91. Chim xanh Nam bộ Chim xanh Nam bộ – Blue winged leafbird
 92. Chim xanh trán vàng Chim xanh trán vàng – Golden-fronted Leafbird
 93. Choàng choạc hung Choàng choạc hung – Rufous treepie
 94. Choắt bụng trắng Choắt bụng trắng – Green Sandpiper
 95. Choắt bụng xám Choắt bụng xám – Wood Sandpiper
 96. Choắt chân đỏ Choắt chân đỏ – Spotted redshank
 97. Choắt chân màng lớn Choắt chân màng lớn – Asian Dowitcher
 98. Choắt đốm đen Choắt đốm đen – Marsh sandpiper
 99. Choắt lớn Choắt lớn – Common greensank
 100. Choắt mỏ cong bé Choắt mỏ cong bé – Whimbrel
 101. Choắt mỏ thẳng đuôi đen Choắt mỏ thẳng đuôi đen – Black-tailed Godwit
 102. Choắt nâu Choắt nâu – Common redshank
 103. Choắt nhỏ Choắt nhỏ – Common Sandpiper
 104. Choi choi khoang cổ mặt trắng Choi choi khoang cổ mặt trắng – White-faced plover
 105. Choi choi lưng hung Choi choi lưng hung – Greater sand plover
 106. Choi choi Mông cổ Choi choi Mông cổ – Lesser sand plover
 107. Choi choi vàng Choi choi vàng – Pacific golden plover
 108. Choi choi vành mắt nhỏ Choi choi vành mắt nhỏ – Little Ringed Plover
 109. Chuối tiêu đất Chuối tiêu đất – Buff-breasted Babbler
 110. Chuối tiêu đuôi ngắn Chuối tiêu đuôi ngắn – Scaly crowned babbler
 111. Chuối tiêu họng đốm Chuối tiêu họng đốm – Spot-throated babbler
 112. Chuối tiêu mỏ to Chuối tiêu mỏ to – Abbott’s babbler
 113. Chuối tiêu ngực đốm Chuối tiêu ngực đốm – Puff-throated babbler
 114. Cò bợCò bợ Cò bợ – Chinese pond heron
 115. Cô cô xanh Cô cô xanh – Green Cochoa
 116. Cò lửa lùn Cò lửa lùn – Yellow Bittern
 117. Cò ngành lớn Cò ngành lớn – Great egret
 118. Cò ngành nhỏ Cò ngành nhỏ – Little egret
 119. Cò ốc Cò ốc – Asian open bill stork
 120. Cổ rắn Cổ rắn – Oriental darter
 121. Cò ruồi Cò ruồi – Cattle egret
 122. Cò thìa mặt đen Cò thìa mặt đen – Blackfaced spoonbills
 123. Cò trắng Trung Quốc Cò trắng Trung Quốc – Chinese egret
 124. Cốc đen Cốc đen – Little cormorant
 125. Công lục đông dương Công lục đông dương – Green peafowl Peacock
 126. Cu cu đen Cu cu đen – Square tailed drongo cuckoo
 127. Cu gáy cổ cườm Cu gáy cổ cườm – Spotted dove
 128. Cú lợn lưng xám Cú lợn lưng xám – Barn owl
 129. Cu luồngCu luồng Cu luồng – Grey capped emerald Dove
 130. Cú mèo khoang cổ Cú mèo khoang cổ – Collared scops owl
 131. Cú mèo Latusơ Cú mèo Latusơ – Mountain scops owl
 132. Cú muỗi đuôi dài Cú muỗi đuôi dài – Large-tailed nightjar
 133. Cú muỗi xám Cú muỗi xám – Grey nightjar
 134. Cu rốc cổ đỏ Cu rốc cổ đỏ – Coppersmith Barbet
 135. Cu rốc đầu đen Cu rốc đầu đen – Blue-eared barbet
 136. Cu rốc Đông dương Cu rốc Đông dương – Indochinese barbet
 137. Cu rốc họng vàng Cu rốc họng vàng – Golden-throated barbet
 138. Cu rốc họng vàng Trung bộ Cu rốc họng vàng Trung bộ – Necklaced barbet
 139. Cu vằn Cu vằn – Zebra dove
 140. Cú vọ Cú vọ – Asian barred owlet
 141. Cú vọ mặt trắng Cú vọ mặt trắng – Collared owlet
 142. Cu xanh khoang cổ Cu xanh khoang cổ – Orange-breasted green pigeon
 143. Cun cút vằn Cun cút vằn – Barred buttonquail
 144. Cuốc ngực trắng Cuốc ngực trắng – White breasted waterhen
 145. Đại bàng mã lai Đại bàng mã lai – Black eagle
 146. Diệc lửa Diệc lửa – Purple heron
 147. Diệc xám Diệc xám – Grey heron
 148. Diều Ấn Dộ Diều Ấn Dộ – Grey-faced buzzard
 149. Diều đầu trắng Diều đầu trắng – Eastern Marsh-harrier
 150. Diều hâu Diều hâu – Black kite
 151. Diều hoa Jerdon Diều hoa Jerdon – Jerdon’s Baza
 152. Diều hoa Miến Điện Diều hoa Miến Điện – Crested serpent eagle
 153. Diều mào Diều mào – Black baza
 154. Diều trắng Diều trắng – Black shoulder kite
 155. Dô nách xám Dô nách xám – Small Pratincole
 156. Đớp ruồi cằm đenĐớp ruồi cằm đen Đớp ruồi cằm đen – Fujian Niltava
 157. Đớp ruồi cổ hung Đớp ruồi cổ hung – Rufous-gorgeted Flycatcher
 158. Đớp ruồi đầu xám Đớp ruồi đầu xám – Grey-headed flycatcher
 159. Đớp ruồi đầu xanhĐớp ruồi đầu xanh Đớp ruồi đầu xanh – Sapphire Flycatcher
 160. Đớp ruồi đen mày trắng Đớp ruồi đen mày trắng – Little Pied flycatcher
 161. Đớp ruồi đuôi trắngĐớp ruồi đuôi trắng Đớp ruồi đuôi trắng – White tailed flycatcher
 162. Đớp ruồi họng hungĐớp ruồi họng hung Đớp ruồi họng hung – Hill blue flycatcher
 163. Đớp ruồi họng vàngĐớp ruồi họng vàng Đớp ruồi họng vàng – Tickell’s Blue Flycatcher
 164. Đớp ruồi lớnĐớp ruồi lớn Đớp ruồi lớn – Large niltava
 165. Đớp ruồi lưng vàng Đớp ruồi lưng vàng – Narcissus Flycatcher
 166. Đớp ruồi lưng xanhĐớp ruồi lưng xanh Đớp ruồi lưng xanh – Green backed flycatcher
 167. Đớp ruồi mặt đen Đớp ruồi mặt đen – Staly blue flycatcher
 168. Đớp ruồi mày hung Đớp ruồi mày hung – Rufous-browed flycatcher
 169. Đớp ruồi mày trắngĐớp ruồi mày trắng Đớp ruồi mày trắng – Snowy-browed flycatcher
 170. Đớp ruồi MugiĐớp ruồi Mugi Đớp ruồi Mugi – Mugimaki flycatcher
 171. Đớp ruồi nâu Đớp ruồi nâu – Asian brown flycatcher
 172. Đớp ruồi ngực nâu Đớp ruồi ngực nâu – Brown breasted flycatcher
 173. Đớp ruồi Nhật Bản Đớp ruồi Nhật Bản – Blue and white flycatcher
 174. Đớp ruồi rừng ngực nâu Đớp ruồi rừng ngực nâu – Brown-chested jungle flycatcher
 175. Đớp ruồi Sibêri Đớp ruồi Sibêri – Dark-sided flycatcher
 176. Đớp ruồi Taiga Đớp ruồi Taiga – Taiga flycatcher
 177. Đớp ruồi Thiên đườngĐớp ruồi Thiên đường Đớp ruồi Thiên đường – Chinese paradise flycatcher
 178. Đớp ruồi thiên đường Nhật bản Đớp ruồi thiên đường Nhật bản – Japanese paradise flycatcher
 179. Đớp ruồi trán đen Đớp ruồi trán đen – Small Niltava
 180. Đớp ruồi vàngĐớp ruồi vàng Đớp ruồi vàng – Yellow-rumped Flycatcher
 181. Đớp ruồi xanh gáy đenĐớp ruồi xanh gáy đen Đớp ruồi xanh gáy đen – Black naped monarch
 182. Đớp ruồi xanh Hải Nam Đớp ruồi xanh Hải Nam – Hainan flycatcher
 183. Đớp ruồi xanh họng hung Đớp ruồi xanh họng hung – Blue throated flycatcher
 184. Đớp ruồi xanh nhạt Đớp ruồi xanh nhạt – Pale blue flycatcher
 185. Đớp ruồi xanh xám Đớp ruồi xanh xám – Verditer Flycatcher
 186. Đuôi cụt bụng vằnĐuôi cụt bụng vằn Đuôi cụt bụng vằn – Bar bellied pitta
 187. Đuôi cụt cánh xanh Đuôi cụt cánh xanh – Blue winged pitta
 188. Đuôi cụt đầu đỏĐuôi cụt đầu đỏ Đuôi cụt đầu đỏ – Blue pitta
 189. Đuôi cụt đầu hung Đuôi cụt đầu hung – Rusty naped pitta
 190. Đuôi cụt đầu xám Đuôi cụt đầu xám – Blue rumped pitta
 191. Đuôi cụt gáy xanh Đuôi cụt gáy xanh – Blue naped pitta
 192. Đuôi đỏ đầu xámĐuôi đỏ đầu xám Đuôi đỏ đầu xám – Plumbeous water redstart
 193. Đuôi đỏ núi đá trán xámĐuôi đỏ núi đá trán xám Đuôi đỏ núi đá trán xám – Daurian redstart
 194. Gà lôi hông tía Gà lôi hông tía – Siamese Fireback
 195. Gà lôi nước Gà lôi nước – Pheasant-tailed jacana
 196. Gà lôi nước Ấn Độ Gà lôi nước Ấn Độ – Bronze-winged jacana
 197. Gà lôi trắng Beli Gà lôi trắng Beli – Lophura nycthemera beli
 198. Gà nước họng trắngGà nước họng trắng Gà nước họng trắng – Slaty-legged crake
 199. Gà nước mày trắng Gà nước mày trắng – White-browed crake
 200. Gà rừng đỏ tai trắng châu ÁGà rừng đỏ tai trắng châu Á Gà rừng đỏ tai trắng châu Á – Asian junglefowl with white ear
 201. Gà so cổ hung Gà so cổ hung – Orange-necked Partridge
 202. Gà so họng hung Gà so họng hung – Rufous throated partridge
 203. Gà so họng trắng Gà so họng trắng – Bar backed partridge
 204. Gà tiền mặt đỏ Gà tiền mặt đỏ – Germain’s peacock-pheasant
 205. Gầm ghì vằn Gầm ghì vằn – Barred Cuckoo Dove
 206. Gầm gì lưng nâu Gầm gì lưng nâu – Mountain imperial pigeon
 207. Giang sen Giang sen – Painted stork
 208. Giẻ cùi bụng vàng Giẻ cùi bụng vàng – Yellow breasted magpie
 209. Giẻ cùi mỏ đỏ Giẻ cùi mỏ đỏ – Red-billed blue magpie
 210. Gõ kiến bụng hung Gõ kiến bụng hung – Rufous bellied woodpecker
 211. Gõ kiến đầu rắn Gõ kiến đầu rắn – Black and buff woodpecker
 212. Gõ kiến nâu cổ đỏ Gõ kiến nâu cổ đỏ – Bay woodpecker
 213. Gõ kiến nhỏ ngực đỏ Gõ kiến nhỏ ngực đỏ – Crimson breasted woodpecker
 214. Gõ kiến vàng lớn Gõ kiến vàng lớn – Greater Flameback
 215. Gõ kiến vàng nhỏGõ kiến vàng nhỏ Gõ kiến vàng nhỏ – Common flameback
 216. Gõ kiến xám Gõ kiến xám – Great slaty woodpecker
 217. Gõ kiến xanh bụng vàngGõ kiến xanh bụng vàng Gõ kiến xanh bụng vàng – Laced woodpecker
 218. Gõ kiến xanh cánh đỏ Gõ kiến xanh cánh đỏ – Himalayan yellownape
 219. Gõ kiến xanh hông đỏGõ kiến xanh hông đỏ Gõ kiến xanh hông đỏ – Black headed woodpecker
 220. Hạc cổ trắng Hạc cổ trắng – Woolly-necked stork
 221. Họa mi Họa mi – Chinese Hwamei
 222. Họa mi đất mày trắng Họa mi đất mày trắng – White-browed Scimitar Babbler
 223. Họa mi mỏ ngắn Họa mi mỏ ngắn – Yellow eyed babbler
 224. Họa mi nhỏ Họa mi nhỏ – Chestnut capped babbler
 225. Hoét đá Hoét đá – Blue rock thrush
 226. Hoét đá họng trắng Hoét đá họng trắng – White throated rock thrush
 227. Hoét đen cánh trắng Hoét đen cánh trắng – Grey-winged blackbird
 228. Hoét đuôi cụt Himalayan Hoét đuôi cụt Himalayan – Himalayan shortwing
 229. Hoét đuôi cụt mày trắng Hoét đuôi cụt mày trắng – Lesser shortwing
 230. Hoét mày trắng Hoét mày trắng – Eyebrowed thrush
 231. Hoét ngực đen Hoét ngực đen – Black breasted thrush
 232. Hoét Nhật BảnHoét Nhật Bản Hoét Nhật Bản – Japanese thrush
 233. Hoét Sibêri Hoét Sibêri Hoét Sibêri – Siberian thrush
 234. Hoét vàng Hoét vàng – Orange-headed Thrush
 235. Hoét xanh lam Hoét xanh lam – Blue whistling thrush
 236. Hù Nivicon Hù Nivicon – Himalayan owl
 237. Hù trán trắng Hù trán trắng – Spotted owlet
 238. Hút mật bụng hung Hút mật bụng hung – Ruby-cheeked Sunbird
 239. Hút mật bụng vàngHút mật bụng vàng Hút mật bụng vàng – Mrs Gould’s sunbird
 240. Hút mật đuôi nhọnHút mật đuôi nhọn Hút mật đuôi nhọn – Fork-tailed sunbird
 241. Hút mật đuôi xanhHút mật đuôi xanh Hút mật đuôi xanh – Green tailed sunbird
 242. Hút mật họng đenHút mật họng đen Hút mật họng đen – Purple sunbird
 243. Hút mật họng hồng Hút mật họng hồng – Van Hasselt’s sunbird
 244. Hút mật họng nâu Hút mật họng nâu – Brown-throated sunbird
 245. Hút mật họng tím Hút mật họng tím – Olive-backed sunbird
 246. Hút mật họng vàng Trung bộHút mật họng vàng Trung bộ Hút mật họng vàng Trung bộ – Annam sunbird
 247. Hút mật lưng đen Hút mật lưng đen – Copper-throated sunbird
 248. Hút mật ngực đỏ Hút mật ngực đỏ – Black throated sunbird
 249. Hút mật xác pháoHút mật xác pháo Hút mật xác pháo – Crimson sunbird
 250. Khướu bạc má Khướu bạc má – Black-throated laughingthrush
 251. Khướu bụi đầu đen Khướu bụi đầu đen – Grey-throated Babbler
 252. Khướu bụi đốm cổ Khướu bụi đốm cổ – Spot-necked babbler
 253. Khướu bụi vàng Khướu bụi vàng – Golden babbler
 254. Khướu đá cánh vằn Khướu đá cánh vằn – Bar winged wren babbler
 255. Khướu đá đuôi ngắn Khướu đá đuôi ngắn – Streaked wren babbler
 256. Khướu đá hoa Khướu đá hoa – Limestone Wren Babbler
 257. Khướu đất họng xám Khướu đất họng xám – Pale throated wren babbler
 258. Khướu đầu đen Khướu đầu đen – Black-hooded Laughingthrush
 259. Khướu đầu đen má xám Khướu đầu đen má xám – Collared laughingthrush
 260. Khướu đầu trắng Khướu đầu trắng – White crested laughingthrush
 261. Khướu đầu xám Khướu đầu xám – White-cheeked laughingthrush
 262. Khướu đuôi vằn Vân Nam Khướu đuôi vằn Vân Nam – Western Spectacled barwing
 263. Khướu khoang cổ Khướu khoang cổ – Lesser Necklaced Laughingthrush
 264. Khướu lùn cánh xanh Khướu lùn cánh xanh – Blue-winged minla
 265. Khướu lùn đuôi hung Khướu lùn đuôi hung – Bar throated Minla
 266. Khướu mào bụng trắng Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis
 267. Khướu mào cổ hung Khướu mào cổ hung – Whiskered yuhina
 268. Khướu mào cổ trắng Khướu mào cổ trắng – White collared Yuhina
 269. Khướu mào họng đốm Khướu mào họng đốm – Stripe throated Yuhina
 270. Khướu mào khoang cổ Khướu mào khoang cổ – Chestnut-collared yuhina
 271. Khướu mặt đen Khướu mặt đen – Black faced laughingthrush
 272. Khướu mỏ cong Khướu mỏ cong – Sickle billed scimitar babbler
 273. Khướu mỏ dài Khướu mỏ dài – Short-tailed scimitar babbler
 274. Khướu mỏ quặp mày trắngKhướu mỏ quặp mày trắng Khướu mỏ quặp mày trắng – White-browed Shrike Babbler
 275. Khướu mỏ vẹt cằm đen Khướu mỏ vẹt cằm đen – Spot breasted Parrotbill
 276. Khướu mỏ vẹt đầu đen Khướu mỏ vẹt đầu đen – Black-headed Parrotbill
 277. Khướu mỏ vẹt to Khướu mỏ vẹt to – Rufous-headed parrotbill
 278. Khướu Ngọc Linh Khướu Ngọc Linh – Golden winged laughingthrush
 279. Khướu ngực cam Khướu ngực cam – Orange-breasted laughingthrush
 280. Khướu vằn đầu đen Khướu vằn đầu đen – Black crowned barwing
 281. Kịch Kịch – Eurasia common moorhen
 282. Kim oanh tai bạc Kim oanh tai bạc – Silver-eared mesia
 283. Lách tách cánh nâu Lách tách cánh nâu – Rufous wing fulvetta
 284. Lách tách Đông Dương Lách tách Đông Dương – Indochinese Fulvetta
 285. Lách tách gáy đen Lách tách gáy đen – Black crowned fulvetta
 286. Lách tách họng vạch Lách tách họng vạch – Manipur Fulvetta
 287. Lách tách mày đen Lách tách mày đen – Black-browed fulvetta
 288. Lách tách mày trắng Lách tách mày trắng – White browed fulvetta
 289. Lách tách vành mắt Lách tách vành mắt – Mountain fulvetta
 290. Le hôi Le hôi – Little grebe
 291. Le nâu Le nâu – Lesser whistling duck
 292. Mai hoaMai hoa Mai hoa – Red avadavat
 293. Mi đầu đen Mi đầu đen – Black-headed Sibia
 294. Mi Langbian Mi Langbian – Grey-crowned Crocias
 295. Mỏ rộng đen Mỏ rộng đen – Dusky broadbill
 296. Mỏ rộng đen đỏ Mỏ rộng đen đỏ – Black-and-red broadbill
 297. Mỏ rộng hồng Mỏ rộng hồng – Banded broadbill
 298. Mỏ rộng hung Mỏ rộng hung – Silver breasted broadbill
 299. Mỏ rộng xanh Mỏ rộng xanh – Long tailed broadbill
 300. Nhạn bụng trắng Nhạn bụng trắng – Barn swallow hirundo rustica
 301. Nhàn nhỏ Nhàn nhỏ – Little term
 302. Nuốc bụng vàng Nuốc bụng vàng – Orange-breasted Trogon
 303. Nuốc đầu đỏ Nuốc đầu đỏ – Red headed trogon
 304. Oanh cổ đỏOanh cổ đỏ Oanh cổ đỏ – Siberian Rubythroat
 305. Oanh cổ trắng Oanh cổ trắng – Rufous-tailed robin
 306. Oanh cổ xanh Oanh cổ xanh – Siberian blue throat
 307. Oanh đuôi nhọn lưng xanh Oanh đuôi nhọn lưng xanh – Red franked bluetail
 308. Oanh đuôi trắngOanh đuôi trắng Oanh đuôi trắng – White tailed robin
 309. Oanh lưng xanh Oanh lưng xanh – Siberian Blue Robin
 310. Oanh Nhật Oanh Nhật – Japanese Robin
 311. Phướn lớn Phướn lớn – Green-billed malkoha
 312. Phường chèo đen Phường chèo đen – Bar wing flycatcher shrike
 313. Phường chèo đỏ lớnPhường chèo đỏ lớn Phường chèo đỏ lớn – Scarlet minivet
 314. Phường chèo đỏ mỏ ngắn Phường chèo đỏ mỏ ngắn – Short-billed minivet
 315. Phường chèo má xámPhường chèo má xám Phường chèo má xám – grey chinned minivet
 316. Phường chèo nâu mày trắng Phường chèo nâu mày trắng – Common woodshrike
 317. Phường chèo nhỏPhường chèo nhỏ Phường chèo nhỏ – Small minivet
 318. Phường chèo Swinhoe Phường chèo Swinhoe – Brown rumped minivet
 319. Phường chèo xám Phường chèo xám – Black winged cuckooshrike
 320. Phường chèo xám lớn Phường chèo xám lớn – Large cuckooshrike
 321. Phường chèo xám nhỏ Phường chèo xám nhỏ – Indochinese cuckooshrike
 322. Quạ đen Quạ đen – Large-billed crow
 323. Quạ thông Quạ thông – Eurasian jay
 324. Quắm đen Quắm đen – Glossy ibis
 325. Rẽ giun á châu Rẽ giun á châu – Pin-tailed snipe
 326. Rẽ lưng đen Rẽ lưng đen – Temminck’s Stint
 327. Rẽ mỏ rộng Rẽ mỏ rộng – Broad-billed sandpiper
 328. Rẽ ngực nâu Rẽ ngực nâu – Curlew sandpiper
 329. Rẻ quạt bụng vàng Rẻ quạt bụng vàng – Yellow bellied fantail
 330. Rẻ quạt họng trắng Rẻ quạt họng trắng – White-throated fantail
 331. Sả đầu đen Sả đầu đen – Black capped kingfisher
 332. Sả đầu nâu Sả đầu nâu – White throated Kingfisher
 333. Sả khoang cổ Sả khoang cổ – Collared kingfisher
 334. Sả vằnSả vằn Sả vằn – Banded Kingfisher
 335. Sâm cầm Sâm cầm – Eurasian coot
 336. Sáo đá đuôi hung Sáo đá đuôi hung – Chestnut-tailed starling
 337. Sáo đá má trắng Sáo đá má trắng – White cheeked starling
 338. Sáo đá mỏ đỏ Sáo đá mỏ đỏ – Red bill starling
 339. Sáo đá mỏ vàng Sáo đá mỏ vàng – Great myna
 340. Sáo nâu Sáo nâu – Common myna
 341. Sẻ Sẻ – Eurasian tree sparrow
 342. Sẻ bụ đầu đenSẻ bụ đầu đen Sẻ bụ đầu đen – Siberian stonechat
 343. Sẻ bụi đen Sẻ bụi đen – Pied Bushchat
 344. Sẻ bụi xámSẻ bụi xám Sẻ bụi xám – Grey Bushchat
 345. Sẻ đồng đầu xámSẻ đồng đầu xám Sẻ đồng đầu xám – Chestnut eared bunting
 346. Sẻ đồng lùn Sẻ đồng lùn – Little bunting
 347. Sẻ đồng mặt đenSẻ đồng mặt đen Sẻ đồng mặt đen – Black-faced bunting
 348. Sẻ đồng ngực vàng Sẻ đồng ngực vàng – Yellow-breasted bunting
 349. Sẻ thông đầu đen Sẻ thông đầu đen – Black headed greenfinch
 350. Sẻ thông đầu xám Sẻ thông đầu xám – Grey-capped greenfinch
 351. Sẻ thông họng vàng Sẻ thông họng vàng – Vietnamese Greenfinch
 352. Sơn ca Đông Dương Sơn ca Đông Dương – Indochinese bushlark
 353. Te vàng Te vàng – Gray-headed lapwing
 354. Te vặt Te vặt – Red-wattled Lapwing
 355. Thầy chùa bụng nâu Thầy chùa bụng nâu – Lineated Barbet
 356. Thầy chùa đầu xám Thầy chùa đầu xám – Green eared barbet
 357. Thầy chùa đít đỏ Thầy chùa đít đỏ – Red-vented Barbet
 358. Thầy chùa lớn Thầy chùa lớn – Great barbet
 359. Tìm vịtTìm vịt Tìm vịt – Plaintive cuckooo
 360. Trảu đầu hung Trảu đầu hung – Chestnut-headed Bee-eater
 361. Trảu đuôi xanh Trảu đuôi xanh – Blue-tailed bee-eater
 362. Trảu lớn Trảu lớn – Blue-bearded bee-eater
 363. Trảu xanh nhỏ Trảu xanh nhỏ – Little green bee-eater
 364. Trèo cây bụng hung Trèo cây bụng hung – Chestnut bellied nuthatch
 365. Trèo cây đít hung Trèo cây đít hung – Chestnut vented nuthatch
 366. Trèo cây Himalaia Trèo cây Himalaia – White tailed nuthatch
 367. Trèo cây trán đen Trèo cây trán đen – Velvet-fronted nuthatch
 368. Tử anh Tử anh – Maroon Oriole
 369. Tu hú châu Á Tu hú châu Á – Asian koel
 370. Ưng Ấn Độ Ưng Ấn Độ – Crested Goshawk
 371. Ưng bụng hung Ưng bụng hung – Besra
 372. Ưng mày trắng Ưng mày trắng – Eurasia sparrowhawk
 373. Vạc xám Vạc xám – Black-crowned night heron
 374. Vàng anh đầu đen Vàng anh đầu đen – Black-hooded oriole
 375. Vàng anh Trung Quốc Vàng anh Trung Quốc – Black-naped oriole
 376. Vành khuyên Nhật bản Vành khuyên Nhật bản – Japanese white eye
 377. Vành khuyên sườn hung Vành khuyên sườn hung – Chestnut flanked white-eye
 378. Vẹo cổ Vẹo cổ – Eurasian Wryneck
 379. Vịt cổ xanhVịt cổ xanh Vịt cổ xanh – Mallard
 380. Vịt mỏ đốm Vịt mỏ đốm – Chinese spot-billed duck
 381. Vịt mỏ thìa Vịt mỏ thìa – Northern shoveler
 382. Xít Xít – Grey headed swamphen
 383. Yến màoYến mào Yến mào – Crested treeswift
 384. Yểng quạ Yểng quạ – Oriental dollarbird

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s