Bồng chanh (Bói cá) – Common kingfisher

T8A_8445_L640

Bồng chanh (Bói cá) – Common kingfisher, Hà Nội, 11/2017

Bồng chanh có kích thước tương đối nhỏ nhất so với các loài khác cùng họ với đuôi ngắn, đầu to. Phần thân trên màu xanh da trời, phần thân dưới màu nâu và mỏ dài. Bống chanh tương tự với bống chanh tai xanh và bống chanh rừng ngoại trừ tai của chúng màu nâu.

Common kingfisher is small bird, has the typical short-tailed, large-headed kingfisher profile. It has blue upper-parts, brown underparts and a long bill. It is similar to blue-eared kingfisher and Blyth’s kingfisher except the brown ears.

P5DA0049_L640

T8A_8493_L640

T8A_8446_L640T8A_8498_L640

T8A_4056_L640

Bồng chanh (Bói cá) – Common kingfisher, Hà Nội, 10/2017

 

P5DA1451_L640

P5DA1456_L640

T8A_4446_L640

T8A_4454_L640

2 thoughts on “Bồng chanh (Bói cá) – Common kingfisher

  1. Great shots! Love the colour and posture of the kingfishers, can u please share with me the location of the common kingfisher ?. I’ve been searching them for awhile….( I’m a VietNamese student who loved wildlife photography )

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s