Mỏ rộng đen đỏ – Black-and-red broadbill

P5DA4771_L2048

Mỏ rộng đen đỏ – Black-and-red broadbill, Nam Cát Tiên, 4/2018

Mô tả:

Mỏ rộng đen đỏ có chiều dài khoảng 22 cm. Chúng có mỏ đặc biệt rộng và có mầu đặc trưng so với các loài khác trong họ mỏ rộng. Đuôi và phần lưng trên của nó màu đen, phần dưới đuôi đỏ đậm và có sọc trắng đậm trên cánh màu đen. Thân dưới và cổ màu đỏ sáng, chân tối màu. Con đực và con cái giống nhau.

Description:

Black-and-red broad-bill Cymbirhynchus macrorhynchos is about 22 cm long. It has distinctively colored and exceptionally large bill among its family members. It has glossy black upper-parts and tail, a crimson rump and a bold but narrow white stripe on its black wings. The underparts and throat are brilliant crimson, legs are dark. Sexes are alike.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s