Choắt đốm đen – Marsh sandpiper

Choắt đốm đen – Marsh sandpiper, Xuân Thủy, 9/2020

Mô tả:

Choắt đốm đen có mỏ dài nhỏ như cây kim, chân dài màu xanh vàng, và cơ thể nhỏ với phân thân trên màu nâu xám, từ ngực đến phần dưới đuôi màu trắng. Bộ lông của chim vào mùa sinh sản thì nâu hơn.

Description:

The Marsh Sandpiper is a needle-like bill, very long, yellowish green legs, and small body with soft grey-brown upper body, and white from breast to rump. The plumage of the bird will be browner in breeding season.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA2746_L2048
Choắt đốm đen – Marsh sandpiper, Xuân Thủy, 10/2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s