Choắt đốm đen – Marsh sandpiper

P5DA2746_L2048

Choắt đốm đen – Marsh sandpiper, Xuân Thủy, 10/2018

Choắt đốm đen có mỏ dài nhỏ như cây kim, chân dài màu xanh vàng, và cơ thể nhỏ với phân thân trên màu nâu xám, từ ngực đến phần dưới đuôi màu trắng. Bộ lông của chim vào mùa sinh sản thì nâu hơn.

The Marsh Sandpiper is a needle-like bill, very long, yellowish green legs, and small body with soft grey-brown upper body, and white from breast to rump. The plumage of the bird will be browner in breeding season.

P5DA1907_L640P5DA1176_L640

T8B_0384_L640

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s