Voọc đầu vàng – Golden-headed langur

P5DA5574_L640

Voọc đầu vàng (con đực đầu đàn) – Golden-headed langur (mature male), Cát bà, 11/2017

Voọc đầu vàng là loài linh trưởng được đánh giá là loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Cơ thể chúng phần lớn có lông màu đen ngoại trừ đỉnh đầu, ngực và vai có lông từ vàng óng đến vàng. Đây cũng là lý do đặt tên cho loài linh trưởng này. Voọc đầu vàng có đuôi rất dài màu đen. Con đực và con cái giống nhau. Con non mới sinh có lông vàng cam toàn cơ thể.

Golden-headed langur is a critically endangered langur.  It is overall blackish, but the crown, cheeks and neck are golden to yellowish as suggested by it’s name. It has black and very long tail. Both sexes are similar. Babies are colored golden-orange.

 

P5DA5446_L640P5DA5643_L640

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s